Show simple item record

dc.contributor.advisorGreen, Colin
dc.contributor.authorGaasvær, Magnus Sinkaberg
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:53Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672509
dc.description.abstractI senere år har det vært mye forskning av effektene flyktninger og immigranter har på prestasjonene og resultatene til elever uten flyktning eller immigrant status, men det har vært relativt lite forskning på effektene disse studentene har på flyktninger og immigranter. Denne masteroppgaven tar sikte på å undersøke om gruppeeffekter er en del av produksjonsfunksjonen til utdanning for flyktninger i Norge, og om kvaliteten til medelever påvirker prestasjonene til flyktninger. Denne oppgaven tar også sikte på å undersøke om muligheten og gjennomførbarheten av å bruke gruppeeffekter for å redusere forskjellen i prestasjoner mellom elever med og uten flyktningbakgrunn. Ved å bruke et stort datasett som inneholder testresultater for norske studenter, og som har registerdata, estimerer jeg modeller som fjerner de variablene ved skolene som ikke varierer over tid. Jeg gjør dette for å undersøke hvilken effekt kvaliteten på medelevene har på testresultatene til flyktninger i matte. Resultantene av disse estimeringene demonstrerer store gruppeeffekter. Disse resultatene indikerer også at det er store ikke-lineariteter i gruppeeffektene og at den positive effekten av medelever av høy kvalitet er større enn den negative effekten av medelever av lav kvalitet. Disse resultatene indikerer at den beste politikken for myndighetene kan føre, for å øke prestasjonene til flyktninger, er å begrense antallet flyktninger og elever med lave prestasjoner i hver klasse.
dc.description.abstractIn later years there have been substantial research into the peer effects of refugees and immigrants on the performance and outcomes of natives, but there has been relatively little research into the peer effects of natives on refugees and immigrants. This master’s thesis aims to investigate if peer effects are a part of the educational production function of refugees in Norway, and if peer quality influences the educational performance of refugees. This thesis also aims to research the possibility and feasibility of using peer effects to reduce the gap in educational performance between refugees and native Norwegian students. By using a large dataset containing test scores of Norwegian students and register data, I estimate within school fixed effects models to investigate the effect peer quality has on the math test scores of refugees. The results of these estimations demonstrate large peer effects. These results also suggest that there are substantial non-linearities in peer effects and that the positive effect of high-quality peers is stronger than the negative effect of low-quality peers. These findings suggest that the best policy option for the government to improve the educational performance of refugees is to limit the number of refugees and poorly performing students in each class.en
dc.publisherNTNU
dc.titlePeer effects and performance for refugees in Norway
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record