Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTuene, Stig Atle
dc.contributor.advisorGansel, Lars Christian
dc.contributor.authorMyklebust, Rita Marie Strømmen
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:47Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672493
dc.description.abstractDet er per i dag gode standarder for miljøundersøkelser rundt oppdrettsanlegg, men ikke noen form for kartlegging eller overvåking av villfisk i nærheten. Denne oppgaven ser på bruk av fjernstyrt undervannsfartøy, ROV, som verktøy for kartlegging av villfisk på havbunnen rundt oppdrettsanlegg, hvilke arter som lever her og hvilken avstand de har til anlegget. En egen ROV-undersøkelse ved ett oppdrettsanlegg ble utført, hvor transekter fra anlegget ble kjørt rett ut fra merdkant ved hjelp av kompasskurs. Videokamera på ROV filmet gjennom hele transektene, og videomaterialet ble nøye analysert med tanke på identifisering av bunnfisk, i tillegg til at en metodikk for estimering av antall bunnfisk og bunnfiskens avstand fra merden ble utviklet. I nærområdet til anlegget og ut til rundt 100m ble antall bunnfisk estimert til 11 500, med en gjennomsnittlig tetthet på 0, 074 bunnfisk/m2. Det er gjort gode resultater angående bunnfiskens avstand til merdkanteten, samt en god sammenligning mellom bunnfiskens størrelse og avstanden. Gjennom videoanalysen så man at en kartlegging av bunnfisk enkelt lar seg gjennomføre, og resultatene som fremkommer i oppgaven indikerer at ROV har stort potensiale som verktøy for kartlegging av bunnfisk.
dc.description.abstractToday there are good standards for environmental surveys around fish farms, but not any form of mapping or monitoring of wild fish in the vicinity. This thesis looks at the use of ROV as a tool for mapping benthic fish near fish farms, which species and at what distance they are found. One ROV survey at one fish farm was carried out, with transects from the plant running straight out from the cage using a compass course. Video cameras on the ROV filmed throughout the transects, and the video material was carefully analyzed for the identification of the benthic fish. Methods were established to estimate the number of benthic fish and the fish's distance from the cage. In the immediate vicinity of the facility and out to around 100m the number of benthic fish was estimated at about 11,500, with an average density of 0.074 fish / m2. The thesis reported the benthic fish's species, sizes and their distance to the cages. The distances at which the different species reacted to the ROV were also measured, smaller fish seemed more easily scared than larger fish. The results presented in the thesis indicate that ROV has great potential as a tool for mapping benthic fish, and that a survey of bottom fish can easily be carried out using this tool.en
dc.publisherNTNU
dc.titleFjernstyrt undervannsfarkost som verktøy for kartlegging av bunnfisk nær oppdrettsanlegg.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel