Show simple item record

dc.contributor.advisorHoff, Kai Erik
dc.contributor.advisorAlaliyat, Saleh Abdel-Afou
dc.contributor.advisorHameed, Ibrahim
dc.contributor.authorKolsgaard, Amalie
dc.contributor.authorNedreberg, Åshild
dc.contributor.authorSylte, Jenny
dc.date.accessioned2020-08-16T16:04:00Z
dc.date.available2020-08-16T16:04:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672388
dc.description.abstractDenne rapporten omhandler bruk av maskinsyn innen fiskenæringen. Oppgaven er gitt av MMC First Process som en bacheloroppgave til studenter ved NTNU i Ålesund. Formålet med oppgaven er å vurdere mulighetene maskinsyn gir, med tanke på vektestimering og kvalitetssikring av fisk. En SICK IVC-3D sensor brukes i prosjektet, for å generere 3D-modeller for vektberegning. 2D-bilder blir også generert av sensoren og klassifiseres med en maskinlæringsmodell. I tillegg skal det utvikles et foreløpig sorteringsprogram for kvalitetskontroll av eksisterende sorteringssystem. Viktige faktorer ved bildebehandling, vektestimering, bildeklassifisering og applikasjonsutvikling er presentert i rapporten. En prototype for testing av systemet utvikles, og tester gjennomføres med ulike parametere. Resultat fra tester viser at maskinsyn er en god metode for vektestimering, men er sensitiv for forstyrelser. Sammen med maskinlæring kan maskinsyn også nyttes i bildeklassifisering med gode resultat.
dc.description.abstractThis report concerns the use of machine vision in the fish industry. The project was given by MMC First Process as a bachelor thesis for students at NTNU in Ålesund. The purpose of the project is to consider the possibilities machine vision presents, in regards to weight estimation and image classification of fish. In the project, a SICK IVC-3D sensor is used to generate 3D models for weight estimation. 2D images are also generated by the sensor, and these are classified using a machine learning model. In addition, an initial sorting application for quality control is developed. Important factors regarding image processing, weight estimation, image classification and application development are presented in the report. A prototype for testing the system is developed, and tests are conducted with different parameters. The test results verify machine vision as a good, but sensitive solution for weight estimation. Together with machine learning, machine vision can also be used for image classification with good results.en
dc.publisherNTNU
dc.titleSorting of Fish Using Machine Vision
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record