Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Anna
dc.contributor.authorBerg, Martin F.
dc.contributor.authorTrydal, Erik F.
dc.contributor.authorWagenius, Kathrine
dc.date.accessioned2020-08-16T16:03:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.ntnu:inspera:57122961:58153388
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672320
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne bachelorrapporten omhandler utvikling av en konseptløsning for en innretning for belegning av statorviklinger. Hensikten er å ferdigstille statorer gjennom en effektiv prosess med høy reproduserbarhet. Det skal tilrettelegges for en årsproduksjon på 20 000 enheter. Oppgaven er skrevet i samarbeid med NORBIT ODM. Til å begynne med kartlegges ulike spesifikasjoner som angår innretningen og det ferdige produktet. Dette er utarbeidet med hensyn til krav og ønsker for produktet og er gjort i samarbeid med NORBIT ODM. I tillegg er det utarbeidet et kvalitetshus for å kartlegge hva som burde prioriteres høyest gjennom konseptutviklingen. I første omgang av konseptutviklingen blir det benyttet frihåndstegninger for grovt å visualisere konsepter i en tidlig fase. Under videreutviklingen modelleres alle konsepter i SolidWorks. Alle konsepter blir evaluert ved hjelp av en AHP-analyse. Det settes opp testprosedyrer for det valgte konseptet. Testene dreier seg om adhesjon, kohesjon og herding knyttet til materialet og den komplette prosessen. Det bygges et testoppsett basert på 3D-modellen til den komplette prosessen, som er en forenkling av det valgte konseptet. Hensikten er å kunne se hvordan konseptet vil fungere i praksis. Grunnet situasjonen rundt Covid-19 er ikke testene utført. I stedet er det utarbeidet hypoteser og ønskelig resultat for testene. Det endelige designet utgjør resultatet i prosjektet. Det er tatt utgangspunkt i at prosessen for det valgte konseptet vil fungere da testene ikke kunne ligge til grunn for resultatet. Samtidig er det endelige designet utarbeidet med anbefalinger og ønsker fra NORBIT ODM. Rapporten avsluttes med en konklusjon som tar for seg hvordan oppgaven besvarer problemstillingen, i hvilken grad resultatmålene er oppnådd og det videre arbeidet.
dc.description.abstractThis bachelor thesis contains concept development of a device that will apply material to both the inner and outer surface of stator windings. The purpose is to cover the windings and complete the stator with an efficient and reproducible process. The goal is to achieve an annual production of 20,000 units. The thesis is written in cooperation with NORBIT ODM. Specifications for the device are defined in cooperation with NORBIT ODM, which are based on the requirements for the product. In addition, a house of quality is created to understand which aspects should be given the highest priority throughout the concept development. In the first stage of the development freehand drawing is used to roughly visualize concepts in an early phase. Further development of the concepts uses SolidWorks for modelling. The concepts are evaluated with an AHP analysis. Four different test procedures are established for the chosen concept. The purpose of the experiments is to study the material adhesion, cohesion and curing, and the overall process. A simplification of the chosen concept is built to ensure that the concept will work as intended. Due to COVID-19 the experiments were not conducted. As an alternative to conducting the experiments, hypotheses for the experiments are made, and desired results are outlined. The chapter regarding the final design is determined as the result of the project. It is assumed that the process for the chosen concept is sufficient. In addition, the final design is based on recommendations from NORBIT ODM. The thesis ends with a conclusion that states how well the task answers the research topic, to what extent the goals are achieved, and describes the further work needed.
dc.language
dc.publisherNTNU
dc.titleKonseptutvikling av innretning for belegning av statorer
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record