Show simple item record

dc.contributor.advisorGrønning, Kjersti
dc.contributor.authorRandem, Rebekka Damslora
dc.date.accessioned2020-08-16T16:01:04Z
dc.date.available2020-08-16T16:01:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2672082
dc.description.abstractIntroduksjon: Studien tar for seg de utfordringer småbarnsmødre med revmatisk sykdom oppgir at de har i sin hverdag, og ser på hvordan sykepleiere med fokus på helhetlig omsorg kan bidra til å lette disse utfordringene. Metode: I kartleggingen av utfordringene til småbarnsmødrene med revmatisk sykdom er det gjennomført en kvantitativ studie med spørreskjema. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatisk sykdom har utarbeidet og gjennomført kartleggingen. Dataene er analysert ved bruk av SPSS. Resultater: Resultatene viser at utfordringene er sammensatte. Det er oppgitt utfordringer med praktiske gjøremål som deltakelse i aktivitet og stell, og av psykososial art, slik som engstelse for at sykdommen påvirker barna og at det oppleves som vanskelig å innfri forventninger til foreldrerollen. Konklusjon: Studien har vist at utfordringene krever sammensatt oppfølging. Ved bruk av sykepleiekonsultasjoner åpner man for relasjonsbygging og trygging, slik at særlig terskelen for å snakke om psykososiale problemer kan senkes.
dc.description.abstractIntroduction: The aim of this study is to map out the difficulties mothers with rheumatoid arthritis and small children experience in their daily lives, and how nurses with a focus on holistic care can help them cope with their challenges. Method: In this quantitative study a survey was designed and carried out by the Norwegian National Advisory Unit on Pregnancy and Rheumatic Diseases, and the data was analyzed using SPSS. Results: The study showed that the challenges were complex. The mothers listed both practical and psychosocial challenges, like joining in activities and fulfilling the expectations of the parenting role. Conclusion: This study found that the challenges requires complex follow ups by healthcare professionals. With the nursing consultations it is easier to build relations and make the patients safe, and in doing so reduce the threshold for talking about psychosocial problems.en
dc.publisherNTNU
dc.titleUtfordringer i hverdagen for småbarnsmødre med revmatisk sykdom - hvordan kan sykepleiere bidra?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record