Show simple item record

dc.contributor.advisorPedersen, Viggo Gabriel Borg
dc.contributor.authorMittet, Anders
dc.contributor.authorErlandsen, Maja Gunvor
dc.date.accessioned2020-08-06T09:57:45Z
dc.date.available2020-08-06T09:57:45Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671060
dc.description.abstractSibelco Nordic avd. Stjernøy er avhengig av trykkluft i sine produksjonsprosesser. Per i dag har de ikke et pålitelig kjølesystem for sine kompressorer. Nettvannet deres stammer fra en ferskvannskilde på øya som noen ganger har kritisk lavt nivå. Dette er svært problematisk da manglende kjøling kan bety produksjonsstopp. I tillegg har de et mål om å kutte sitt totale energiforbruk med 20% innen 2020 og ønsker derfor å utnytte spillvarmen fra kompressorene på en hensiktsmessig måte. For å komme rundt problemet med lav tilgang på ferskvann kan en gjøre kjølesystemet om til en lukket krets. Kjølevesken sirkulerer og henter varme fra kompressorene og avleverer varmen i varmevekslere. For å komme nærmere målet om å redusere energiforbruket, bør denne spillvarmen avleveres på hensiktsmessige steder slik at den kan utnyttes. Det er viktig at kjølevæsken får avlevert all varmen den henter ut av kompressorene, for å unngå at kjølevesken blir for varm. I denne rapporten er det sett på tre steder spillvarmen kan utnyttes på en hensiktsmessig måte og det er konkludert med at dette burde være tilstrekkelig for å få avgitt all varmen fra kompressorene. I dag er det allerede montert en varmeveksler på fyrrommet til administrasjonbygget hvor spillvarmen bidrar til oppvarming av bygg og tappevann. I tillegg kan en erstatte det elektriske varmebatteriet i ventilasjonsanlegget med et varmebatteri oppvarmet av kjølevannet til kompressorene. På denne måten vil mye av oppvarmingen av arealer på anlegget være basert på spillvarmen fra kompressorene. For å sikre at kjølevesken alltid får nok kjøling, foreslås det å strekke rør opp til tørka for å dumpe den resterende spillvarmen. Tørka er en forbruker som vil kreve mer energi til oppvarming, enn hva kompressorene klarer å levere. Slik vil en kunne sikre at kompressorene alltid får nok kjøling, samtidig som at all spillvarmen vil utnyttes til å redusere det totale energiforbruket. Ut fra resultatene, vil dette bli et mye mer pålitelig system enn det som er i dag og det vil være en økonomisk god investering. Hvert år vil Sibelco spare over 300 000kr i energiutgifter ved å gå for den anbefalte løsningen. Dette vil gi en tilbakebetalingstid på kun syv år og etter det vil det gå med overskudd. Denne rapporten er bygget opp slik at Sibelco skal kunne bruke denne til å ta reflekterete valg rundt sitt design av et nytt kjølesystem. Samtidig er det en klar konklusjon med en anbefaling til hvordan de kan løse dette. I de første kapitlene starter en med bred informasjon, hvor det det spisser seg mot de siste kapitlene. Konklusjonen er toppen og kommer helt til sist.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.subjectBachelor ingeniør maskinen_US
dc.titleDesign av kjølesystem til kompressoranlegg med utnyttelse av spillvarmeen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Teknologi: 500en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record