Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBerg, Berit
dc.contributor.authorTaspinar, Hulya
dc.date.accessioned2020-08-06T08:30:38Z
dc.date.available2020-08-06T08:30:38Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671030
dc.description.abstractDette prosjektet belyser kurdiske mødres utfordringer i Norge. Studien viser kurdiske mødres utfordringer på forskjellige områder og belyser kjønnsforskjeller, kulturforskjeller og generasjonsforskjeller. Studien viser hvordan de ulike temaene påvirker de kurdiske mødrenes opplevelser og hvordan ulike generasjoners opplevelser skaper utfordringer i det kurdiske miljøet i Norge. De kurdiske mødrenes utfordringer er sett i lys av annen forskning om innvandrerkvinner. Jeg har undersøkt hvordan innvandrerkvinner opplever integrering i en annen kultur, og hvordan deres kulturbakgrunn hindrer kvinners tilpasning i det nye landet. Det er ikke minst den sosiale kontrollen som blir utført av det etniske miljøet som gjør at kvinnene blir tvunget til å følge kulturelle regler. Denne sosiale kontrollen er studert i lys av forskning i Tyrkia omkring det etniske samfunnet som informantene i dette prosjektet kommer fra. Dette er sett i sammenheng med kollektivisme og menns makt over kvinner. Empirien i denne studien bygger på semistrukturerte intervjuer med seks kurdiske mødre som bor i Norge. Informantene ble valgt fra mitt nettverk. Gjennom studien fikk de muligheten til å formilde sine erfaringer og utdype de ulike temaene i dette prosjektet. Min bakgrunn som flerkulturell, med utdanning som sosialarbeider, har påvirket prosjektet. framgang. De kurdiske mødrene som bor i Norge tilhører forskjellige generasjoner. Deres opplevelser og erfaringer er på mange områder forskjellig. For eksempel var ikke de unge mødrenes opplevelser i barndommen så synlig for deres mødre. De var mest opptatt av å beskytte døtrene i den nye kulturen som de ikke kjente så godt. I andre generasjon er dette endret ved at de unge mødrene nå er opptatte av å oppdra barna til å balansere mellom to kulturer, og ikke minst til å legge til side en del regler som de var oppdratt med. De opplever det fortsatt som viktig å beholde sin etniske kultur. Dette gjelder alle generasjoner, men tankegangen er likevel ikke den samme. Opplevelsen av kjønnsforskjeller er, ifølge informantene, fortsatt en utfordring i det kurdiske miljøet i Norge.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNTNUen_US
dc.titleKurdiske mødre i Norge - En studie av kurdiske mødre i et generasjonsperspektiven_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel