Show simple item record

dc.contributor.advisorSmedbold, Hans Thorenb_NO
dc.contributor.authorSjaavaag, Fredriknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:31:26Z
dc.date.available2014-12-19T14:31:26Z
dc.date.created2014-11-13nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier762887nb_NO
dc.identifierntnudaim:11555nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/267022
dc.description.abstractDenne oppgaven gikk ut på å undersøke kvikksølveksponering ved gjenvinning av metallavfall i Norsk olje- og gassindustri. Ved hjelp av Miljøpistolen og Lumex, ble kvikksølv påvist i flere ikke-rengjorte prosessrør ved AF Miljøbase Vats og Statoil Kårstø. Små konsentrasjoner av kvikksølv ble funnet i rengjorte rør ved Stena Recycling. Høyeste kvikksølvkonsentrasjon målt med Miljøpistolen, ble målt til over 550 000 PPM. Høyeste konsentrasjon av kvikksølv målt med Lumex, ble målt til 330 µg/m3. Robustheten til Miljøpistolen ble testet ved å endre miljøbetingelsene. Her ble avstand fra måleobjektet, vinkel, smuss på plate, gjennomtrengelighet og gjentatte målinger på samme målepunkt utført. Ut ifra resultatene i oppgaven, kan det ikke konkluderes at kvikksølv penetrerer inn i rustfritt stål. Kvikksølv kan derimot være i korrosjonsgroper og rustlag. Resultatene indikerer at kvikksølv er i hinnelaget i stålet. Lumex og tilleggsenheten RP-91C er følsomme måleinstrumenter som kan påvise lave kvikksølvkonsentrasjoner som ikke Miljøpistolen registrerer. Oppvarmingsmetodene gav en indikasjon på at verneutstyr må brukes ved varmt arbeid som skjærebrenning. Kvikksølvkonsentrasjonen kan bli høy ved varmt arbeid og kan bli tatt opp av kroppen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectntnudaim:11555no_NO
dc.subjectMIHMS Helse, miljø og sikkerhetno_NO
dc.titleEksponering for kvikksølv ved gjenvinning av metallavfall fra Norsk olje- og gassindustrinb_NO
dc.title.alternativeExposure to mercury from recycling of metal waste from the Norwegian oil and gas industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record