Show simple item record

dc.contributor.advisorHamdy, Mohamed
dc.contributor.advisorFelius, Laurina. C
dc.contributor.advisorMathisen, Hans Martin
dc.contributor.authorJohansen, Vegard Skregelid
dc.date.accessioned2020-07-24T16:01:43Z
dc.date.available2020-07-24T16:01:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670202
dc.description.abstractI løpet av de siste tiårene så har kravene for energiforbruk og termisk inneklima blitt stadig strengere. Samtidig har nye løsninger blitt introdusert som har potensiale til å løse problemer relatert til unødvendig energiforbruk samt dårlig inneklima. Vinduer og luker med integrerte kontrollsystem og ventilerte vindu er noen av løsningene som har blitt introdusert som en erstatning for konvensjonelle løsninger. I Norge er det få boligblokker som har kontrollsystem for naturlig ventilativ kjøling, men det er referansebygg der skoler og småboliger har benyttet løsninger der resultatet har vært positivt. Bygningen som har blitt analysert er en boligblokk som er lokalisert på Mariero i Stavanger, og bygningen er planlagt ferdig løpet av 2023. Boligblokken har blitt modellert ved hjelp av simuleringsprogrammet IDA ICE 4.8. I startfasen så ble hele bygningen simulert for å finne ut hvilken leilighet som var mest kritisk for overoppheting. Da den mest kritiske leiligheten var funnet så ble leiligheten laget mer detaljert slik at resultatet ble mer presist. Termisk komfort i bygninger har blitt studert i flere år, og nye standarder har blitt mer presise for forskjellige bygningskategorier. Til tross for dette så skiller ikke standarden NS-EN 16798:2019 mellom termisk adaptasjon mellom forskjellige rom i boligbygg. I denne masteroppgave så skal termisk adaptasjon bli analysert for soverom og oppholdsrom med forskjellige nivåer av bygning ambisjoner, ventilasjonsstrategier, bygnings-automasjon, og teknologier for ventilativ naturlig kjøling. Fra resultatene er det gjort funn på at manuell åpning av vindu vil øke energiforbruket betydelig ved sammenligning til automatiserte vindus kontroll. Ved bruk av automatiserte luke kontroll er det mulig å gjøre energibesparelser på opp til 46%. I tillegg er det betydelig forbedring av inneklima ved å gå over til en slik løsning
dc.description.abstractIn the recent decade, the requirements for energy and indoor climate in buildings have become increasingly stringent. At the same time, new technologies have been introduced, which can have the potential to solve existing problems related to the poor indoor climate and excessive energy use. Window and hatch-ventilation with integrated control systems and ventilated windows are some of the technologies that have been launched as a replacement for conventional solutions. In Norway, there are few multi-story residential buildings with sophisticated ventilative cooling control systems. However, there have been projects for schools and dwellings, where the outcome has been positive. The building, which is analyzed, is a multi-story residential building located in Mariero, Stavanger, and is planned to be completed by 2023. The multi-story building is modeled with the use of the simulation software IDA ICE 4.8. In the initial phase, the building was evaluated as a whole in order to find the most critical apartment based on thermal comfort. Further, the most critical apartment was chosen and a more detailed model was developed to achieve more reliable results. Thermal comfort has been studied for several years, where new standards have become more specific for the different building categories. Despite that, the new standard NS-EN 16798:2019 does not distinguish between thermal comfort adaption in different rooms in residential buildings. In this thesis, the thermal adaptivity and energy use for bedrooms and living rooms have been investigated for different building ambition levels, ventilation strategies, automation systems, and ventilative cooling technologies. The results for occupant emulated window opening shows a significant increase in energy use compared to an automated control system. Energy savings up to 46% can be achieved when applying an automated control system with the ventilation hatch technology. In addition, there is a significant improvement in thermal comfort for the optimal solution.
dc.publisherNTNU
dc.titleThe impact of ventilative cooling technologies on heating energy and thermal comfort in residential buildings
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record