Show simple item record

dc.contributor.advisorSagsveen, Espen
dc.contributor.authorØstgård, Brede
dc.date.accessioned2020-07-24T16:00:34Z
dc.date.available2020-07-24T16:00:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670171
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Postoperativ smertelindring – Kunnskap og holdninger hos sykepleieren i møte med pasienten. Hensikt: Å belyse sykepleiers kunnskap og holdninger innen smertelindringen hos postoperative pasienter. Problemstilling: Hvordan kan sykepleiers kunnskap og holdninger innvirke på smertelindringen hos postoperative pasienter? Metode: En delvis systematisk litteraturstudie med ni forskningsartikler. Denne litteraturstudien bygger på forskning, pensum med sykepleiefaglig litteratur og erfaringsbasert kunnskap. I tillegg er det foretatt en ressurssamtale hvor et semi-strukturert intervju ble gjennomført med sykepleier på kirurgisk avdeling. Resultat: Sykepleiere viste manglende kunnskap og varierte holdninger i møte med smertepregede pasienter. Sykepleiere benyttet seg i liten grad av smertekartleggingsverktøy. Det ble registerert et gap mellom teoretisk kunnskap og praktiske handlinger i yrkesutøvelsen hos sykepleierne. Konklusjon: Sykepleiers mangel på kunnskap ledet til utilstrekkelig postoperativ smertelindring. Negative holdninger til pasienten er knyttet til kunnskapsmangel hos sykepleierne. Utdanningsprogram for sykepleiere innen akutt smerte kan bidra til økt kunnskap og endringer i holdninger til postoperativ smerte.
dc.publisherNTNU
dc.titlePostoperativ smertelindring - Kunnskap og holdninger hos sykepleieren i møte med pasienten
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record