Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRasmussen, Bjørn.
dc.contributor.authorHenriksen, Nora Bjørvig.
dc.date.accessioned2020-07-23T16:00:57Z
dc.date.available2020-07-23T16:00:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2670062
dc.description.abstractI denne oppgaven skriver jeg om forumteater og LHBT+-gruppen. Oppgaven tar for seg problemstillingen «På hvilken måte kan man bruke forumteater til å forhindre diskriminering av mennesker med en annen legning?». Igjennom oppgaven skrives det både om diskriminering, LHBT+-gruppen og hva forumteater er. Hovedpoenget med hvorfor den er skrevet, handler om å finne ut måter man kan bruke forumteater til å forhindre diskriminering av mennesker med en annen legning. Jeg mener dette er et aktuelt og viktig tema å ta opp, fordi det er flere av oss i et samfunn som har en annen legning enn normen. Det forekommer også stadig diskriminering ovenfor den gruppen i samfunnet. Da er det viktig å vite at det finnes verktøy som for eksempel forumteater, man kan ta i bruk for å unngå diskriminering og undertrykkelse. Jeg vil rette en stor takk til min veileder Bjørn Rasmussen. I tillegg vil jeg rette en takk til kjæresten min som alltid gir meg støtte og kjærlighet.
dc.description.abstractIn this paper I write about forum theater and the LGBT+ group. The thesis addresses the question "In what way can one use forum theater to prevent discrimination against people with a different sexual orientation than the norm?". In the thesis I write about discrimination, the LGBT+ group and what forum theater is. The main point of why it is written, is because I would like to figure out ways to use forum theater to prevent discrimination against people with a different sexual orientation than the norm. I think this is an important topic to address because there are plenty of us in a society that have a different sexual orientation than the norm. There is also constant discrimination against that group in society. Then it is important to know that there are tools such as forum theater that one can use to avoid discrimination and oppression. I would like to thank my supervisor Bjørn Rasmussen. In addition, I would like to thank my girlfriend who always gives me support and love.
dc.publisherNTNU
dc.titleForumteater som verktøy
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel