Show simple item record

dc.contributor.advisorCarstensen, Tove
dc.contributor.authorRachmanczuk, Paulina Malgorzata
dc.contributor.authorReberg, Camilla Wesche
dc.date.accessioned2020-07-19T16:01:56Z
dc.date.available2020-07-19T16:01:56Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669634
dc.description.abstractBakgrunnsinformasjon: Hensikten med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan deltakelse i arbeid kan ha betydning for livskvaliteten til voksne med schizofreni. Betalt arbeid anses å være gunstig for helsen og velværet, men mennesker med psykiske lidelser er blant de som er mest ekskludert fra arbeidslivet og opplever høy arbeidsledighet. Forskning viser at mellom 53% og 70% av personer med schizofreni har et ønske om å være deltakende i betalt arbeid. De teoretiske perspektivene for besvarelsen er aktivitetsidentitet og aktivitetsbalanse. Metode: Besvarelsen er en litteraturstudie med bruk av scoping review som inspirasjon. Det er gjennomført litteratursøk ved bruk av tre ulike elektroniske databaser. Det er benyttet søkeord på norsk og engelsk. Etter bruk av inklusjons- og eksklusjonskriterier endte vi med å inkludere sju artikler i besvarelsen. Metoden innholdsanalyse ble anvendt for å analysere dataen. Resultat: Arbeid ga målgruppen bedre struktur i hverdagen og ga følelsen av å være til nytte og en del av samfunnet. Deltakelse i arbeid gjorde at man tjente egne penger og dermed bidro til å være selvstendig. Bedre råd påvirket også mulighetene for fritidsaktiviteter. Arbeid var en sosial arena hvor man følte seg som en del av et sosialt nettverk. Arbeid bidro til færre sykehusinnleggelser, og reduksjon og bedre håndtering av symptomer. Arbeid var en viktig del av bedringsprosessen. Avslutning: Resultatene viser at arbeid har en god innvirkning på livsstilen til personer med schizofreni og bidrar dermed til økt livskvalitet. Arbeid opplevdes som en meningsfull aktivitet noe som bidrar til utvikling av roller og former aktivitetsidentiteten. Målgruppen opplevde å leve et normalt liv gjennom å delta i arbeid, og fikk økt selvtillit. Ettersom arbeid gjorde at man satt mer pris på fritiden og fikk mer energi, er arbeid med på å skape aktivitetsbalanse. En bedre helsetilstand kan også påvirke livskvaliteten positivt. Nøkkelord: Schizofreni, arbeid, livskvalitet, aktivitetsbalanse, aktivitetsidentitet
dc.publisherNTNU
dc.titlePsykisk helse og arbeids betydning for livskvaliteten
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record