Show simple item record

dc.contributor.advisorCarstensen, Tove
dc.contributor.authorBjørge, Christine Asskildt
dc.contributor.authorRokstad, Ida Beate
dc.date.accessioned2020-07-19T16:01:43Z
dc.date.available2020-07-19T16:01:43Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669626
dc.description.abstractAbstrakt Bakgrunnsinformasjon: Personer med schizofreni møter aktivitetsutfordringer som påvirker deres hverdag i større eller mindre grad. Hensikten med denne litteraturstudien er å få innsikt i hvordan personer med schizofreni opplever egen hverdag og på hvilken måte hverdagslige aktiviteter kan ha betydning for livskvalitet. Dette vil belyses av Wilcocks aktivitetsperspektiv, å gjøre, å være, å bli og å tilhøre. Metode: Denne litteraturstudien er strukturert etter IMRoD-modellen med inspirasjon av Scoping Review. Metoden består av søkestrategi, datainnsamling, inklusjon- og eksklusjonskriterier som førte oss frem til et utvalg av seks vitenskapelige artikler. En innholdsanalyse ble brukt for å analysere funnene og kategorisere dem inn i hovedtema og undertema. Temaene strukturerer presentasjonen av resultatene. Resultat: Resultatet baserer seg på seks vitenskapelige artikler. Funnene er delt inn i følgende hovedtema: innhold i hverdagen, tilhørighet og stigmatisering og kunnskap. Resultatet viser at hverdagslige aktiviteter, som søvn, daglige gjøremål, jobb og sosiale aktiviteter, er både viktige og meningsfulle for personer med schizofreni. Det de velger å delta og engasjere seg i er avhengig av ulike faktorer, og har betydning for livskvalitet og hvordan de opplever egen hverdag. Konklusjon: Balanse mellom søvn og andre aktiviteter har vist seg å ha en positiv påvirkning på livskvalitet for personer med schizofreni, samt det å føle på mestring i de aktivitetene man deltar og engasjerer seg i. Det å ha en jobb eller en aktivitet å gå til gir mening i hverdagen for den enkelte og de opplever følelsen av å være til nytte og tilhøre et fellesskap. Kunnskap om diagnosen schizofreni kan redusere stigmatisering og diskriminering, og fremme deltagelse og inkludering i hverdagen. Det er mestring av disse trivialitetene som gir personer med schizofreni en meningsfull hverdag, som videre kan være et positivt bidrag til livskvalitet. Nøkkelord: hverdagslige aktiviteter, livskvalitet, schizofreni.
dc.publisherNTNU
dc.titleHverdagslige aktiviteter og schizofreni
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record