Show simple item record

dc.contributor.advisorEik-Nes, Trine Tetlie
dc.contributor.authorEidsvik, Hilde
dc.date.accessioned2020-07-19T16:01:36Z
dc.date.available2020-07-19T16:01:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669622
dc.description.abstractTittel: Barrierer som kan påvirke barn med overvekt og fedme sin deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter Formål: Barn med overvekt og fedme er et økende helseproblem, og barn i dag er mer passive enn tidligere. Dette på samme tid som barn med fedme har lav grad av deltakelse i fysiske aktiviteter og flertallet møter ikke anbefalt mengde med fysisk aktivitet av høy intensitet. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke barrierene som påvirker barn med overvekt og fedme sin deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter. Metode: En systematisk litteraturstudie basert på innsamlet empiri fra ulike databaser og kunnskap fra forskjellige fagbøker og nettsider som omhandlet ergoterapi, barn, overvekt og fedme, deltakelse og idrettsaktiviteter. Studiens empiri er i form av kvalitative og kvantitative data. Analyse av artiklene ble inspirert av innholdsanalyse. Resultat: Studien fremstiller personlige barrierer som selvkonsept og fysisk ytelse, og barrierer i omgivelsene som knyttes til foreldres rolle, sosiale, fysiske, institusjonelle og sosioøkonomiske omgivelser. Samlet kan de personlige barrierene og barrierene i omgivelsene ses som dynamiske faktorer som påvirker barn med overvekt og fedme sin deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter. Konklusjon: Barn med overvekt og fedme sin deltakelse i idrettsaktiviteter virker i stor grad å være påvirket av barnets omgivelser, der foreldrene fremstår å spille en sentral rolle. Økt kunnskap om barnas barrierer for deltakelse kan ergoterapeuter benytte ved tilpassing og tilrettelegging av omgivelser og aktivitet i arbeid med overvekt og fedme. Dette er noe som kan tenke å bidra til å videre øke barna med overvekt og fedme sine muligheter eller ønsker om deltakelse i idrettsaktiviteter. Nøkkelord: Barn, overvekt, barrierer, deltakelse, idrettsaktiviteter
dc.publisherNTNU
dc.titleBarrierer som kan påvirke barn med overvekt og fedme sin deltakelse i organiserte idrettsaktiviteter
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record