Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEik-Ness Trine Tetli
dc.contributor.authorIsak Lindeland Andreassen & Viktoria Sørmo Nilsen
dc.date.accessioned2020-07-19T16:01:33Z
dc.date.available2020-07-19T16:01:33Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669620
dc.description.abstractSammendrag: Denne bacheloroppgaven omhandler livsstilsendring hos barn med overvekt og fedme med følgende problemstillingen: «Hvilke sosiale miljøfaktorer påvirker deltakelse i fysisk aktivitet hos barn med overvekt?»  
  Bakgrunnsinformasjon: Fedme er et globalt helseproblem, og økende i Norge blant barn og unge. Overvekt og fedme kan føre til ulike helseproblemer, som førhøyet kroppsmasseindeks (KMI) og livsstilssykdommer. Sosiale miljøfaktorer kan forebygge overvekt og fedme blant barn, deriblant kan bosted, familie relasjoner, og sosial kapital påvirke reduksjon av overvekt.   Metode: En systematisk litteraturstudie med forskningsmetoden scoping review har blitt benyttet. Vi har innhentet litteratur fra ulike søkemotorer, fagbøker og nettsider som omfatter temaet overvekt og fedme, barn og deltakelse i fysisk aktivitet og sosiale miljøfaktorer. Den analytiske metoden som ble brukt i denne litteraturstudien er Conventional content analysis.   Resultat: Denne litteraturstudien viser at deltakelse i aktivitet hos barn med overvekt påvirkes av faktorer i samfunnets infrastruktur, faktorer i familien, urbane og rurale områder, sosial eksklusjon og fysisk aktivitet. 
 
 Konklusjon: Konklusjonen for oppgaven er at sosioøkonomisk status i familien, sentralitet, samfunnets infrastruktur, økt bruk av media, mer sittestillende aktiviteter, stigmatisering og sosial eksklusjon er faktorer som kan bidra til økt overvekt hos barn og unge. Overvekt og fedme påvirker derfor deltakelse i fysisk aktivitet.  Nøkkelord: Barn, overvekt, sosiale miljøfaktorer, deltakelse, aktivitet, infrastruktur, urbane, rurale
dc.publisherNTNU
dc.titleHvilke sosiale miljøfaktorer påvirker deltakelse i fysisk aktivitet hos barn med overvekt?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel