Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMaass, Ruca Elisa Katrin
dc.contributor.authorHovland, Frida
dc.contributor.authorØstlund, Ingerid Blom
dc.date.accessioned2020-07-19T16:01:26Z
dc.date.available2020-07-19T16:01:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669616
dc.description.abstractBakgrunnsinformasjon: Personer med nedsatt syn møter på utfordringer når det gjelder bruk av kollektivtransport. Hensikten med denne bacheloroppgaven er å undersøke hva som kan bidra til økt tilgjengelighet på kollektivtransport for synshemmede. Vi har valgt å ta utgangspunkt i en relasjonell forståelse av funksjonshemming, universell utforming og occupational justice for å belyse problemstillingen. Metode: Vi har gjort en litteraturstudie med inspirasjon fra stegene i Scoping review. Søkeprosessen resulterte i ni vitenskapelige artikler. Dataene ble analysert ved hjelp av innholdsanalyse. Resultat: Studiene viser at fysiske omgivelser, holdninger og mestringsstrategier var fremtredende kategorier. Konklusjon: For å øke tilgjengeligheten på kollektivtransport for synshemmede kan man ta fysiske omgivelser, holdninger og mestringsstrategier i betraktning. Ergoterapeuter kan bidra til dette ved å bruke kunnskapen de har om personers aktivitetsutførelse og inkluderende omgivelser.
dc.publisherNTNU
dc.titleTilgjengelighet på kollektivtransport for personer med nedsatt syn
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel