Show simple item record

dc.contributor.advisorBente Krogseth
dc.contributor.authorHannah Baah Johnsen
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:42Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669560
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Helsefremmende interaksjon med kvinner som er omskåret Hensikt: På grunn av globalisering og ved at Norge blir et mer og mer flerkulturelt samfunn er det nødvendig at sykepleiere i norske helsevesen får økende kunnskap innen temaet kjønnslemlestelse. Der det er stor sjanse for at en sykepleier kommer i kontakt med kvinner som er omskåret. Det viser seg at det er manglende kompetanse om temaet og derfor kan det bli utfordringer når sykepleiere møter kvinner på sykehuset. Derfor er det svært nødvendig at sykepleiere tilegner seg kunnskap om kjønnslemlestelse i møter med kvinner slik at de kan bli ivaretatt på best mulig måte. Når sykepleiere skaper en helsefremmende interaksjon kan det føre til at det bygger god relasjon og samtidig øker følelser av trygghet og opplevelse av tillit. Metode: Metoden er systematisk litteraturstudie. Oppgaven inneholder 8 forskingsartikler. Jeg har også brukt fagbøker og fagartikler. Problemstilling: Hvordan sykepleier kan skape helsefremmende interaksjon med kvinne som er omskåret slik at de kan oppleve tillit og trygghet under innleggelse ved gynekologisk avdeling Resultater: Funnene viser at er blant annet behov for økende kunnskap og kompetanse i møte med kvinner som er utsatt for kjønnslemlestelser. Forskninger viste også at språkbarriere er utfordrende i møte med kvinnene. Konklusjon: Helsefremmende interaksjon med kvinner blir bedre når sykepleier har bedre kompetanse innen kulturell forståelse om hvorfor kjønnslemlestelse praktiseres, slik at de kan møte kvinnens behov på en tilfredsstillende måte. Innen kompetanse er det sykepleiers kulturelle integritet og forståelse som styrker helsefremmende interaksjon og opplevelser av tillit og trygghet.
dc.publisherNTNU
dc.titleHelsefremmende interaksjon med kvinner som er omskåret
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record