Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogseth, Bente
dc.contributor.authorMorgan, Alexander
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:36Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669555
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med studien er å undersøke hvordan sykepleiers holdninger påvirker behandling til pasienter med rusavhengig under deres opphold på somatisk sykehus. Studien bygger seg på problemstillingen; Hvordan påvirker sykepleiers holdninger sykepleien til pasienter med rusavhengighet? Metode: Oppgaven er gjennomført som en litteraturstudie som bygger på fem forskningsartikler og to oversiktsartikler. Resultater: Studien viser at det er mange negative holdninger overfor pasienter med rusavhengighet innenfor sykepleieryrket. Holdninger påvirker sykepleiers evne til å behandle pasienten og bygge tillitsforhold. En årsak til holdningene lå i manglende kunnskap. Konklusjon: Det er ikke uvanlig at sykepleier klarer å se mennesket bak avhengigheten. Sykepleiers holdninger har en kraftig innvirkning på hvordan pasienter opplever innleggelsen. Det er behov for økt kunnskap og forståelse overfor denne pasientgruppen. I tillegg må sykepleierne reflektere mer over hvordan holdningene deres kommer til syne.
dc.description.abstractPurpose: the purpose of study is to examine how nurse's attitudes affects the treatment of drug addicts during their stay in hospitals. It is based on the research question: How do nursing attitudes affect the treatment of patients with drug addiction? Method: The task is a literary study, based on five research articles and two academic overviews. Results: The study shows that negative attitudes towards patients with drug addiction is common amongst nurses. These attitudes affect the nurse's ability to treat the patient and gain their trust. One reason for the attitudes is a lack of knowledge. Conclusion: It's not unusual for nurses to be unable to see the human behind the addiction. Nurses' attitudes have a significant impact on how the patient experiences hospitalisation. There is a need for an increase in knowledge and understanding when it comes to treating this group of patients. In addition to this, nurses need to reflect over how they display their attitudes.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirker sykepleiers holdninger sykepleien til pasienter med rusavhengighet?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel