Show simple item record

dc.contributor.advisorBrænd, Jorunn Andrea
dc.contributor.authorGartland, Peder
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:22Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669539
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Tidlig identifisering av sepsis Hensikt: Oppgavens hensikt er å belyse kritiske aspekter ved sykepleieres kunnskap og arbeidsmetode knyttet til tidlig identifisering av sepsis. Problemstilling: Sykepleieres bidrag til tidlig identifikasjon av sepsis hos pasienter innlagt i sykehus. Metode: Systematisk litteraturstudie. Resultater: Forskningen vektlegger at sykepleiere har en nøkkelrolle for å kunne identifisere sepsis tidlig, men at denne rollen ikke har vært sentral nok i arbeidet mot sepsis. God opplæring av sykepleiere, god kunnskap og klinisk kompetanse gir bedre pasientprognoser og lavere mortalitet. I forskningen legges det stor vekt på bruk av kartleggingsverktøy. qSOFA-kriterier har blitt funnet uegnet, mens NEWS gir best resultater både i akuttmottak og på sengeposter. Konklusjon: Sykepleiere har en nøkkelrolle i arbeidet med tidlig identifisering av pasienter med sepsis og tilstrekkelig kunnskap og kompetanse er en avgjørende faktor. Gode organisatoriske forhold, undervisning og opplæring av sykepleiere gir bedre resultater på pasientenes prognose og mortalitet. Bruk av kartleggingsverktøy er et viktig hjelpemiddel for at sykepleiere skal identifisere sepsis tidlig, og kartleggingsverktøyet NEWS er det som ifølge nyere forskning gir best resultater. Nøkkelord: Sepsis, sykepleie, tidlig identifisering, SIRS, qSOFA, NEWS.
dc.publisherNTNU
dc.titleTidlig identifisering av sepsis
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record