Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrænd, Jorunn Andrea
dc.contributor.authorBolstad, Ellen Mari
dc.date.accessioned2020-07-17T16:02:00Z
dc.date.available2020-07-17T16:02:00Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669514
dc.description.abstractBakgrunn Når et menneske velger å ta sitt eget liv, sitter de etterlatte igjen med spørsmål, sorg og fortvilelse. Ambulansepersonell er ofte blant de første fra helsetjenesten som møter etterlatte etter en slik hendelse. Møtet kan være krevende og vanskelig. I denne litteraturstudien presenteres funn som beskriver hvordan etterlatte opplevde å bli møtt av helsepersonell i akutt fase etter selvmord, kommunikasjon med etterlatte og sykepleiers rolle i møte med dem. Kunnskap om funnene kan være med på å skape trygghet og forståelse for hvordan helsepersonell skal møte etterlatte i akutt fase etter selvmord. Dermed kan etterlattes sorgprosess oppleves noe bedre, slik at de opplever å få den hjelp og støtte de har behov for i en traumatisk situasjon. Hensikt Litteraturstudiens hensikt er å se nærmere på kommunikasjonen mellom sykepleier og etterlatte i akutt fase ved selvmord. Metode Systematisk litteraturstudie basert på åtte forskningsartikler om temaet. Empiri Resultatene presenteres i tre hovedkategorier under kapitlet Empiri. Hovedkategoriene er: kommunikasjon med de etterlatte i akutt fase etter selvmord, etterlattes behov og sykepleiers rolle i møte med etterlatte etter selvmord. Konklusjon Litteraturstudien viser at etterlatte ved selvmord har ulike inntrykk av møtet med helsepersonell i en slik situasjon. Noen satt igjen med en positiv opplevelse av helsevesenet, tross omstendighetene, mens andre satt igjen med traumatiske og negative opplevelser, som bidro til å komplisere en allerede utfordrende sorgprosess. I flere tilfeller i studiene manglet helsepersonell erfaring i møte med etterlatte etter selvmord. Dette vanskeliggjorde en allerede utfordrende situasjon. Litteraturstudien viser at selvmord har stor påvirkning på de etterlatte, og at opplevelsene i møtet med helsetjenesten er varierende. For å kunne utøve god sykepleie til pårørende er krisehåndtering og fokus på kommunikasjon med mennesker en viktig ting å øve på. Det er viktig å lytte til etterlatte, være et medmenneske, og støtte dem i en vanskelig situasjon. For at etterlatte skal oppleve støtte må sykepleier møte dem med kunnskap, forståelse og empati. Sykepleier spiller en svært viktig rolle, og kan være en ressurs i de etterlattes bearbeiding av sorgen. Nøkkelord Etterlatte, pårørende, selvmord, akutt fase, kommunikasjon, krisehåndtering, medmenneskelighet.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan best møte og ivareta nære pårørende etter selvmord.
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel