Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMalmedal, Wenche Karin
dc.contributor.authorSivertsen, Solveig Ranita Kvaran
dc.date.accessioned2020-07-17T16:01:47Z
dc.date.available2020-07-17T16:01:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669500
dc.description.abstractTittel: Fallforebygging i hjemmetjenesten Hensikt: Fall er den vanligste årsaken til personskade blant personer over 60 år, og flertallet av disse skadene skjer i hjemmet. Jeg ønsket derfor å undersøke hva man kan gjøre som sykepleier i hjemmetjenesten for å redusere fall blant eldre hjemmeboende. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier i hjemmetjenesten bidra til å forebygge fall hos hjemmeboende eldre som vurderes å ha økt risiko for fall? Metode: Dette er en litteraturstudie, som tar utgangspunkt i allerede eksisterende teori og forskning. Resultat: Det er viktig å være bevisst faktorer som øker fallfaren, og at det finnes enkle tiltak som man som sykepleier kan initiere. Pasientsikkerhetskulturen i hjemmetjenesten viser seg å være dårligere enn i spesialisthelsetjenesten. Dette er noe man som sykepleier bør være bevisst hvordan eventuelt påvirker egne holdninger. Konklusjon: Antall fall blant endre hjemmeboende kan reduseres med målrettede tiltak, men dette krever at sykepleier er oppmerksom på å avdekke fallfare og muligheter for forebygging. Nøkkelord: Fall, fallforebygging, eldre, hjemmeboende eldre, hjemmesykepleie, hjemmetjeneste
dc.publisherNTNU
dc.titleFallforebygging i hjemmetjenesten
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel