Show simple item record

dc.contributor.advisorStorli, Marit
dc.contributor.authorHoseth, Ingeborg Kirknes
dc.date.accessioned2020-07-17T16:01:37Z
dc.date.available2020-07-17T16:01:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669488
dc.description.abstractTittel: Hvordan akseptere stomien? Hensikt: Hensikteten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleieren kan hjelpe pasienten med å akseptere å få en stomi. Hvilken rolle har sykepleieren i behandlingen, og hvilke tiltak kan sykepleiere eventuelt iverksette? Problemstilling: Hvordan kan sykepleieren hjelpe pasienten til å akseptere å få en stomi? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie. Det er utført søk i Cinahl complete, medline (ovid), SveMed+ og google scholar. Resultat: Forskningsartiklene som er brukt i oppgaven belyser hvilke utfordringer pasienter med nyanlagt stomi opplever. Videre skisserer de hvordan helsepersonell og sykepleiere kan hjelpe på best mulig måte. Konklusjon: Sykepleiere har en viktig rolle i å hjelpe pasienten til å akseptere stomien. Fokus på kommunikasjon og relasjon må ligge til grunn før tiltak kan iverksettes. Nøkkelord: Stomi, mestring, livskvalitet, selvbilde/kroppsbilde.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan akseptere stomien?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record