Show simple item record

dc.contributor.advisorLindset, Marit
dc.contributor.authorKofoed, Mia Johanne
dc.date.accessioned2020-07-17T16:01:15Z
dc.date.available2020-07-17T16:01:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669466
dc.description.abstractTittel: Ivaretakelse av sykehjemspasientens verdighet og ønsker i den palliative fasen. Hensikt: Undersøke hvordan man som sykepleier kan bidra til at pasienter på sykehjem får ivaretatt sin verdighet og sine ønsker i den palliative fasen. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier bidra til å ivareta sykehjemspasientens verdighet og ønsker i den palliative fasen? Metode: Litteraturstudie hvor jeg har benyttet pensumlitteratur og annen relevant litteratur, samt fordypet meg i forskning på området. Resultat: Tidlige forhåndssamtaler kan bidra til kartlegging av pasientens ønsker. Pårørende kan bistå med viktig informasjon hos pasienter med kognitiv svikt. Det varierer om pasienter og pårørende ønsker å være med på bestemmelser som skal tas. Konklusjon: Kommunikasjon og relasjon kan ligge til grunn for at sykehjemspasienter kan får sine ønsker hørt. Sykepleier kan sammen med annet helsepersonell avklare viktige spørsmål knyttet til behandling gjennom forhåndssamtaler. Det kan oppstå dilemmaer dersom samarbeidet mellom sykepleier, lege eller pårørende fører til tiltak som kan være med på å krenke sykehjemspasientens verdighet. Nøkkelord: Medbestemmelse, verdighet, ønsker, sykehjemspasienter, palliativ fase
dc.publisherNTNU
dc.titleIvaretakelse av sykehjemspasientens verdighet og ønsker i den palliative fasen
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record