Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKrogseth, Bente
dc.contributor.authorBraathen, Ivar
dc.date.accessioned2020-07-17T16:01:06Z
dc.date.available2020-07-17T16:01:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669457
dc.description.abstractSammendrag Tittel: Seksualitet og nedsatt funksjonsevne – sykepleiers ansvar? Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier anvende PLISSIT-modellen som veiledende redskap under samtale om seksualitet med unge voksne med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse?» Hensikt: Få dypere innsikt i hvilke faktorer som begrenser sykepleier i å undersøke sine pasienter om seksualitet og hvordan sykepleier kan bli tryggere på å bruke sin veiledende funksjon ved hjelp av PLISSIT-modellen til å veilede unge voksne med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse. Metode: Denne oppgaven er en systematisk litteraturstudie med både kvalitativ- og kvantitativ forskning. Oppgaven søker å finne svar på problemstillingen ved å vurdere aktuell litteratur. Konklusjon: Sykepleiere står i en meget gunstig posisjon til å ta opp temaet seksualitet med pasienter med funksjonsnedsettelser. PLISSIT-modellen kan være en fin inngangsport for sykepleiere som ønsker å veilede pasienter om seksualitet. Ved å gjøre seg kjent med egne holdninger og fordommer knyttet opp imot dette temaet, samtidig som en søker å heve sin egen kunnskap, gjerne på spesielle diagnoser, så kan sykepleier skape en følelse av mestring som vil være gunstig for pasienter som søker veiledning om disse temaene.
dc.publisherNTNU
dc.titleSeksualitet og nedsatt funksjonsevne – hvordan kan sykepleier åpne opp for samtale?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel