Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEilertsen, Mary-Elizabeth B.
dc.contributor.authorHenriksen, Lotte Amrei Oladatter
dc.date.accessioned2020-07-17T16:01:01Z
dc.date.available2020-07-17T16:01:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2669454
dc.description.abstractIntroduksjon: Stress er et kjent fenomen blant helsepersonell, og kan føre til negative konsekvenser. Formålet med studien er å finne ut hvordan sykepleiere på barnemottak mestrer stress. Ved å belyse dette, kan det bidra til å sette økt oppmerksomhet på å redusere stress på jobb, og bedre sykepleierens psykiske helse. Noe som kan resultere i at sykepleiere blir lengre i yrket. Metode: Dette er en kvalitativ studie med semistrukturerte intervju. Tre sykepleiere fra Barnemottaket på St. Olavs ble intervjuet til studien. Datainnsamlingen foregikk i mars 2020 og dataen ble analysert ved inspirasjon fra prinsippene til systematisk tekstkondensering. Resultat: Resultatene er basert på opplevelse og mestring av stress. Funnene viser ulik opplevelse av stress og ulike kilder. I tillegg viser funnene at stress mestres gjennom sosial støtte, godt arbeidsmiljø og fritidsaktiviteter. Resultatene viser også at en synlig leder har en innvirkning på stressmestring. I tillegg viser funnene at stress mestres ulikt på bakgrunn av sykepleierens ansiennitet og erfaring. Konklusjon: Sykepleiere i barnemottak opplever stress i varierende grad, og takler det ulikt. Stress mestres i hovedsak gjennom sosial støtte både fra familie, kollegaer og avdelingsleder. I tillegg til et åpent og inkluderende arbeidsmiljø med rom for å støtte hverandre. Resultater fra studien tyder også på at resiliens og yrkeserfaring var en relevant faktor for mestring av stress
dc.description.abstractIntroduction: Stress is a known problem among health care professionals and can result in negative consequences. The purpose of this study is to identify how nurses in a pediatric emergency ward cope with stress. By identifying how nurses cope may then increase the awareness of their psychological health and maintain them in the working field. Method: Qualitative data were conducted through structural individual interviews by interviewing three nurses employed at the Pediatric emergency department at St. Olavs hospital in Trondheim. The interviews were conducted in March 2020 and analyzed and inspired by the principles of systematic text condensation. Result: The results are grounded on the nurse´s experience of stress and coping of stress. The nurses experience stress differently and there are different causes to stress. In addition, the outcomes show that strategies such as social support, good work milieu and leisure activities were useful measures to cope with stress. The results also show that a good leader has an impact on nurse´s stress management. There was also a difference in coping skills among nurses with a long working experience and nurses with a shorter working experience. Conclusion: The findings show that nurses employed in the pediatric emergency department experience and cope with stress differently. Stress is mainly managed through social support from family, colleagues and leader, as well as an open and inclusive work environment with opportunity to help each other. Results from the study also indicate that resilience and work experience have an influence on coping with stress.
dc.publisherNTNU
dc.title"Vi er også mennesker" - Mestring av stress blant sykepleiere på barnemottaket
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel