Show simple item record

dc.contributor.advisorRolfsen, Monicanb_NO
dc.contributor.authorSmenes, Ellen Oddrunnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:29:45Z
dc.date.available2014-12-19T14:29:45Z
dc.date.created2014-06-15nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier725168nb_NO
dc.identifierntnudaim:9750nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266645
dc.description.abstractProblemstillingen for denne masteroppgaven er: Hva er de mest framtredende utfordringene for kunnskapsoverføring på tvers av de norske verkene i Hydro Primary Metal? Hva er de mest framtredende utfordringene for kunnskapsoverføring innad på Sunndal verk? Hvilke tiltak kan gjøres for å legge mer til rette for kunnskapsoverføring på tvers av de norske verkene i Hydro Primary Metal og innad på Sunndal verk?Kunnskap er det et menneske eller en organisasjon vet eller kan, og kan deles inn i taus kunnskap og eksplisitt kunnskap. Kunnskapsoverføring er når kunnskap deles av en aktør og mottas av en annen aktør. Læring er knyttet til faktisk eller potensiell endring av adferd og standardisering på riktig måte der de ansatte blant annet blir myndiggjort kan være et opphav til motivasjon og læring. Læring fører ikke nødvendigvis til kunnskapsoverføring, og kunnskapsoverføring impliserer heller ikke læring. Likevel kan kunnskapsoverføring føre til læring, og læring kan føre til kunnskapsoverføring. Samtidig så er kunnskap en forutsetning både for læring og for kunnskapsoverføring. Kunnskapsoverføring er viktig i et Lean Production system. Å håndtere kunnskap på en god måte og kontinuerlig lære i blir stadig viktigere. Ulike faktorer påvirker kunnskapsoverføring. I denne sammenhengen belyses støttestrukturer, lokale forhold, motivasjon, kunnskap som kilde til makt, ledelse og standardisering. Disse påvirker kunnskapsoverføring direkte, men også hverandre, særlig gjelder det ledelse. Empiri for å svare på problemstillingen ble samlet inn i ved Hydros verk i Sunndal. Totalt 25 personer ble intervjuet og det ble brukt både individuelle intervjuer og gruppeintervjuer. Selv om empiri i hovedsak er samlet inn ved et verk er det lite som tilsier at resultatene ikke skal være gyldige også på de andre aluminiumsverkene til Hydro i Norge, da verkene er svært like med tanke på blant annet struktur, prosesser, teknologi, arbeidsstokk og historie. Det er flere utfordringer for kunnskapsoverføring på tvers av de norske verkene i Hydro Primary Metal. Det mangler gode og fungerende støttestrukturer, særlig for ansatte på lavere nivå. Videre er teknologien noe ulik fra verk til verk, noe som gjør overføring av eksplisitt kunnskap utfordrende. Verkene settes også opp mot hverandre i en intern konkurransesituasjon på en slik måte at kunnskap blir en maktkilde, noe som hindrer kunnskapsoverføring. Innad på Sunndal verk er de største utfordringene manglende jobbrotasjon, mangel møtearenaer for ansatte på lavere nivå på tvers av skift, uklar ansvarsfordeling og ledelsesstruktur, stort fokus på avvikshåndtering og at bruk av standardiserte prosesser legger begrensninger på kunnskapsoverføring i det daglige.For å legge mer til rette for kunnskapsoverføring på tvers av de norske verkene i Hydro Primary Metal foreslås det å endre Core-Teamenes mandat, opprette flere møteplasser på tvers av verk, særlig for operatører og handlingsansvarlige, for eksempel i form av rullerende hospitering, utvekslingsopphold eller ved å legge konferanser til verk, opprette en IT-løsning for å overføre kunnskap og å ikke måle verk opp mot hverandre på den måten det blir gjort i dag. Innad på verk foreslås det å innføre et møtepunkt på starten av hvert skift, opprette en møtearena på tvers av skift på lavere nivå, gi Total Productive Maintenance (TPM)-gruppene nok ressurser til å kunne fokusere på mer enn avvikshåndtering, innføre en skiftgående områdeleder med ansvar for kunnskapsrelaterte aktiviteter og tydeliggjøre handlingsansvarliges rolle.Selv om denne oppgavens tilnærming til kunnskapsoverføring og Lean Production er Hydro Primary Metal så har den også noen viktige bidrag til fagfeltene knyttet til Lean Production og kunnskapsoverføring. Særlig vises sammenhengen mellom kunnskapsoverføring og Lean Production, en sammenheng som ikke er viet oppmerksomhet i faglitteratur.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleKunnskapsoverføring og Lean Production: Casebedrift: Hydro Primary Metal Sunndalnb_NO
dc.title.alternativeKnowledge Transfer and Lean Production: Case company: Hydro Primary Metal Sunndalnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber139nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record