Show simple item record

dc.contributor.advisorHovden, Jannb_NO
dc.contributor.advisorVatn, Jørnnb_NO
dc.contributor.authorSortland, Stinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:29:29Z
dc.date.available2014-12-19T14:29:29Z
dc.date.created2014-06-11nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier723984nb_NO
dc.identifierntnudaim:9293nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266557
dc.description.abstractOffshore installasjoner blir designet med en tilgitt designlevetid, og når levetiden går mot slutten er det tenkt at produksjon og drift skal avsluttes og innretningen avvikles. Levetiden kan derimot forlenges, dersom man får samtykke til det. En levetidsforlengelse kan skape store økonomiske fordeler for både næring og samfunn, men samtidig kan systemer bli påvirket av aldringsmekanismer, og sannsynligheten for svikt kan dermed øke med tiden. Et svært sentralt aspekt i denne sammenheng er opprettholdelse av sikkerhetsnivået på installasjonen. I denne oppgaven er fokus lagt på brannvannsystemer på aldrende installasjoner, som er en viktig barriere for å forhindre storulykker. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Reinertsen, og er knyttet til plattformen Heimdal. Det er benyttet feiltreanalyser for å vurdere påliteligheten til brannvannsystemer som er påvirket av aldringsmekanismer. Metoden tar utgangspunkt i en definert uønsket hendelse, og det undersøkes hvilke årsaker som kan føre til hendelsen. Videre gjøres beregninger for å finne sannsynligheten for at den uønskede hendelsen inntreffer. Det presenteres tre ulike tilfeller der det ses på sannsynligheten for at brannvannspumpene ikke leverer vann, sannsynligheten for at de bryter sammen i løpet av 8 timer og sannsynligheten for at det er dårligere strømning etter 8 timer. Resultatene fra feiltreanalysene viser at sannsynligheten for svikt i brannvannspumpene øker dersom pumpekapasiteten er redusert til 80% og at de antas å være påvirket av aldringsmekanismer. Det viser seg også at det er relativt høy sannsynlighet for at strømningen i brannvannsystemet reduseres etter 8 timer i drift. På grunn av utfordringer ved innhenting av data til bruk i feiltreanalysene, er resultatene basert på gjennomsnittsverdier fra bransjen samt antagelser gjort av studenten. Resultatene kan derfor ikke anses som presise verdier for systemene på Heimdal, men det anbefales at de benyttes som et grunnlag for å gjøre grundigere analyser av brannvannsystemene på Heimdal. Den eksakte kapasiteten til brannpumpene bør identifiseres, samt tiltak som kan iverksettes for å redusere sannsynligheten for svikt og forbedre påliteligheten til systemet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleSikkerhetsutfordringer ved levetidsforlengelse av offshore installasjoner med vekt på aktiv brannbeskyttelsenb_NO
dc.title.alternativeSafety challenges related to lifetime extension for offshore installation with focus on active firefighting protectionnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record