Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorÅsvoll, Håvardnb_NO
dc.contributor.advisorHakvåg, Magnusnb_NO
dc.contributor.authorAspli, Stine Haugsethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:29:24Z
dc.date.available2014-12-19T14:29:24Z
dc.date.created2014-06-11nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier723980nb_NO
dc.identifierntnudaim:6109nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266543
dc.description.abstractFormålet med masteroppgaven er å belyse relasjonen mellom IPR, åpen innovasjon og innovasjonsgrad. Bakgrunnen for masteroppgaven er at Statoil er under implementering av åpen innovasjon og i den forbindelse oppstår det utfordringer knyttet til IPR. Åpen innovasjon skal senke selskapets barrierer for ekstern anvendelse av intern teknologi og intern anvendelse av ekstern teknologi. Bedrifter verden over åpner opp innovasjonsprosessene sine for å anvende ekstern kunnskap i sin egen forretningsmodell, samtidig som de profiterer både økonomisk og strategisk på sin interne kunnskap ved at eksterne aktører får muligheten til å nyttegjøre seg av den (Chesbrough, 2003, 2006). Intellectual property (IP) er den kodifiserte delen av et selskaps intellectual capital som er juridisk beskyttet (Harrison & Sullivan, 2000). Formålet med beskyttelse av intellectual property, er å skape incentiver for innovatører for å investere i innovasjon og nyskaping (West, 2006). Selskaper og eksterne innovatører ser ofte IPR som en begrensende faktor for åpen innovasjon fremfor å omorganisere sine interne ressurser og kapabiliteter for å implementere åpen innovasjon som rammeverk for kjøp og salg av IPR. Det er relevant å knytte innovasjonsgrad til relasjonen mellom IPR og åpen innovasjon, fordi den økonomiske utnyttelsen av teknologiens innovasjonsgrad påvirkes av håndteringen av IPR i en åpen innovasjonsstrategi. Innholdet i masteroppgaven er overordnet sett generaliserbart, men de empiriske analysene belyser oppgavens problemstillinger i henhold til implementering av åpen innovasjon i Statoil. Ettersom masteroppgaven ønsker å avdekke relasjonen mellom tre komplekse temaer, ble forskningsresultatene et viktig grunnlag for å formulere hypoteser som besvarer problemstillingene. Forskningsdesignet for masteroppgaven er et utforskende casedesign med forhåndsdefinerte problemstillinger som grunnlag for både litteraturstudium og empiriske analyser. Det vil ved oppgavens avslutning fremsettes fire hypoteser som omhandler relasjonene mellom IPR, åpen innovasjon og innovasjonsgrad.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleÅpen innovasjon og IPRnb_NO
dc.title.alternativeOpen Innovation and IPRnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber124nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel