Show simple item record

dc.contributor.advisorKjersem, Lise
dc.contributor.authorMele, Vilde Sivertsen
dc.date.accessioned2020-07-14T16:05:49Z
dc.date.available2020-07-14T16:05:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664173
dc.description.abstractEtter flere år med en jevnt økende omsetning for Rema 1000, sank den i 2017 med flere milliarder. Mot slutten av 2016 settes «bestevenn»-avtalen i gang, og mye tyder på at dette ble negativt mottatt i samfunnet. Det blir sett på årsakssammenhengen av disse hendelsene, og i hvilken grad «bestevenn»-avtalen påvirket Remas fall i omdømme og omsetning rundt samme tidsrom. Det blir i denne dokumentanalysen sett på forskjellige dokumenter for å belyse problemstillingen, og det blir spesielt sett på 7 nyhetsartikler fra Aftenposten og E24, samt opinionsmålinger over flere år fra Norsk Innnovasjonsindeks og Norsk Kundebarometer. Resultat og funn i dokumentanalysen blir videre diskutert og drøftet under diskusjonskapitlet. I delen om teori belyses problemstillingen ved å se på motivasjons- og behovsteori, og kjøpsprosessen, innenfor forbrukeratferd og forbrukerpåvirkning. Oppgaven avsluttes med en konklusjon i siste kapittel. Studiet har vist at «bestevenn»-avtalen og «Æ»-applikasjonen til en viss grad har hatt negativ påvirkning på Rema 1000 sitt omdømme. Det kom også frem at det kan finnes flere faktorer og grunner som kan ha vært med på å påvirke omdømmet til Rema 1000. Dette betyr at det ikke kan eksklusivt konkluderes i denne oppgaven, at grunnen til Remas omdømmefall ble negativt påvirket som et direkte resultat av lanseringen av «bestevenn»-avtalen. Men, at dette er en grunn som med stor sannsynlighet har spilt en stor rolle i den negative påvirkningen.
dc.description.abstractAfter years of steadily increasing revenue for Rema 1000, it decreased by several billions in 2017. Towards the end of 2016, their new “bestfriend”-agreement strategy is set in motion, and there is evidence that this was badly received by customers. The casual relationship of these events is considered, and to which extent the “bestfriend”-agreement has affected Remas decline in reputation and turnover around this same time period. In this document analysis various documents are examined to further enlighten the problem in this thesis, and particularly 7 news articles from Aftenposten.no and e24.no is used. The thesis also uses opinion polls covering multiple years, from the Norwegian Innovation Index and the Norwegian Customer Barometer. Results and findings are further discussed in this analysis under the chapter called discussion. Theory used in this analysis highlights the problem by including the motivation and needs theory, as well as the process of purchasing within consumer behavior and customer influence. The thesis ends with a conclusion in the last chapter. The study has shown that the “bestfriend”-agreement and the “Æ”-application have had a degree of negative influence on Rema 1000’s reputation. It also found that there also may be other factors influencing their reputation, some of these are mentioned. This means that it cannot be exclusively concluded in this thesis that the sole reason for Rema’s drop in reputation is due to the “bestfriend”-agreement. However, it is found that this is an important reason, that has very likely played a major role in the negative impact experienced.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan har "bestevenn"-avtalen og "Æ"-applikasjonen til Rema 1000 påvirket omdømmet deres?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record