Show simple item record

dc.contributor.advisorNervik, Bjørn
dc.contributor.authorRyste, Marius Tryggestad
dc.contributor.authorAvseth, Håkon Engen
dc.date.accessioned2020-07-14T16:05:38Z
dc.date.available2020-07-14T16:05:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664165
dc.description.abstractFør vi startet arbeidet med denne bacheloroppgaven hadde vi et ønske om å belyse parallellimport for allmennheten. Til sammen har vi 10 års erfaring fra motebransjen hvor vi erfarte negative konsekvenser av parallellimport. Dette resulterte i et ønske om å utforske konsekvensene av parallellimport fra motebransjens high-end segment til dagligvarebransjen. Vi valgte deretter å fokusere på saken mellom Coop Norge og PJS International fordi det er en sak som har fått stor medieoppmerksomhet og har vært mye omtalt på folkemunnen. Ved å gjennomføre kvalitative dybdeintervjuer som en del av vår casestudie, føler vi at vi har representert de ulike bransjene fra et objektivt synspunkt. For å gi oppgaven en oversiktlig struktur, valgte vi å utvikle en forskningsmodell som har navigert oss gjennom hele oppgaven. Denne forskningsmodellen tar for seg alle leddene som rammes av parallellimport i verdikjeden innenfor vår avgrensing. Avslutningsvis oppsummeres våre funn fra analysene i forskningsmodellen. Vi har avdekket at parallellimport henger tett sammen med økt bransjeglidning, men at disse fenomenene ikke utelukkende kan sees i sammenheng. På bakgrunn av vårt forskningsprosjekt har vi i tillegg konkludert med at parallellimport i seg selv har negative konsekvenser for flere i motebransjens verdikjede.
dc.description.abstractBefore we started to work on this bachelor thesis, we had a desire to shed light on the effects of parallel imports, for the general public. In total, we have 10 years of experience in the fashion industry where we have experienced the negative consequences of parallel imports. This resulted in a desire to explore the consequences of parallel imports from the high-end segment of the fashion industry, to the grocery industry. We then decided to focus on the case between Coop Norway and PJS International, because it's a matter that has received a great deal of attention from the media, and has been widely discussed in the public. By conducting qualitative in-depth interviews as part of our case study, we feel we have represented the various industries from an objective point of view. To give the thesis a clear structure, we chose to develop a research model that helped us navigate throughout the thesis. Our research model addresses all the distribution links within our boundary, that are affected by parallel imports. In conclusion, our findings from the analysis are summarized in our research model. We found that parallel imports are closely linked to increased industry slippage, but that the phenomena cannot be seen solely in context. In addition, on the basis of our research project, we have concluded that parallel imports have negative consequences for numerous actors in the fashion industry.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan påvirker parallellimport av eksklusive motemerker til dagligvarebransjen, high-end segmentet i motebransjen?
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record