Show simple item record

dc.contributor.advisorJorunn Kaasa
dc.contributor.authorMarius Windsrygg Kjerstad
dc.date.accessioned2020-07-14T16:04:16Z
dc.date.available2020-07-14T16:04:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2664115
dc.description.abstract“People have a tendency to marry within their social group or to marry a person who is close to them in status.” (Kalmijn, 1998 s.395) Som dette sitatet sikter til vil det for mange være naturlig å finne seg en partner som tilhører samme slektsgruppe, eller som er nær dem i sosial status. I en verden hvor likhet kan argumenteres for å være en avgjørende forutsetning for valg av partner, er det mange ulike faktorer som vil kunne bryte med disse forventingene. Parforhold på tvers av etnisitet kan ses som et eksempel på et slikt normbrudd. Vi har i Norge i dag flere innvandrergrupper som viser sterke tendenser mot endogami. Dette kommer frem i det empiriske materialet som vil bli presentert senere i oppgaven. Det er imidlertid ikke bare hos bestemte innvandrergrupper at endogami er utbredt, også innenfor majoritetsbefolkningen virker det å eksistere en klar tilbøyelighet til å finne seg en partner med samme etniske bakgrunn. I denne oppgaven vil jeg forsøke å gjøre rede for hva som er årsaken til dette, og hvorvidt tendensen til endogami burde forstås som et større samfunnsproblem, i lys av de implikasjonene det fører med seg.
dc.publisherNTNU
dc.titleKjærlighetsforhold på tvers av etnisitet – En studie av norske ekteskapsmønstre og integrering
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record