Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Øystein
dc.contributor.authorFrøyen, Simon Somby
dc.contributor.authorPham, Minh Hieu Bui
dc.contributor.authorTran, Tion Nguyen
dc.date.accessioned2020-07-10T16:00:34Z
dc.date.available2020-07-10T16:00:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663732
dc.description.abstractBakgrunn: Helsevesenet er under stadig utvikling, spesielt innenfor teknologiske fremskritt. Derfor er det nødvendig at helsepersonell har oppdatert kunnskap og kompetanse innen teknologi i utvikling. Å jobbe kunnskapsbasert vil heve kvaliteten på utviklingen. Bildefusjonering er en teknikk som kan brukes på mange ultralydapparater, og har vist seg å være et godt hjelpemiddel ved ultralydundersøkelser. Ved bruk av teknikken har man mulighet til å kombinere snittserier fra tidligere CT-, PET- eller MR-undersøkelser med sanntidsavbildning på ultralyd. Dette kan øke kvaliteten ved diagnostikk, intervensjonsprosedyrer, sammenligning av lesjoner på kryss av modalitetene og bidra til redusert stråleeksponering. Ved å samarbeide med radiologer ved Radiumhospitalet, er det forsøkt å implementere bildefusjonering ved ultralydlaben på sykehuset. Hensikt - Metode: I denne studien ble det valgt en kvalitativ forskningsmetode med utgangspunkt i et eksplorativt design. Med aksjonsforskning som metode er det mulig å kartlegge radiografenes handlingsmuligheter, og tilrettelegge endringer i rutiner og gjøremål gjennom feltobservasjoner. Et observasjonsskjema ble brukt underveis i observasjonene, og en sjekkliste ble utarbeidet basert på observasjonsskjemaene. Hensikten ble derfor å utarbeide en sjekkliste som hjelpemiddel ved implementering av bildefusjonering. Utvalget i denne studien bestod av syv radiografer som ble observert ved uttesting av sjekklisten, og som ga tilbakemelding gjennom et evalueringsskjema. Resultat: For å komme frem til en endelig sjekkliste, ble det utarbeidet utkast gjennom fem observasjoner. Tilbakemeldingen som ble gitt i evalueringsskjemaet etter feltobservasjonene viser at utvalget fant sjekklisten nyttig og brukervennlig. Bruken av bildefusjonering på avdelingen økte etter feltobservasjonene, og kontoransatte ble inkludert i studien. Konklusjon: Metoden som ble brukt til å utarbeide en sjekkliste som hjelpemiddel ved bruk av bildefusjonering, har vist seg å være velfungerende. Etter endt studie er sjekklisten derimot kun anvendelig ved én ultralydlab på Radiumhospitalet.
dc.description.abstractBackground: The Norwegian health care system is constantly under development, especially within technology which requires employees working in healthcare staying up to date with the development. Implementing an evidence-based approach is an approved method of increasing knowledge and quality. Fusion imaging is an ultrasound technique that is compatible in many of the newest ultrasound machines. The technique has proven to be a good aid in ultrasound guided examinations, and gives the opportunity to combine recent series of CT, PET and MRI with real-time ultrasound. Fusion imaging has shown to increase quality in diagnostics, comparison between the same lesions from different radiology examinations, precision in interventional procedures and reduction of radiation exposure. Purpose and method: The purpose of this thesis was to form a checklist aiding the use of the fusion imaging technique in ultrasound. This thesis applied a qualitative research method with an explorative design as foundation, to see if the checklist was the most suitable way to implement a new technique. The appliance of action research used as a method, allowed observations of the radiographer’s opportunities and facilitated changes in routines and tasks through field observations. During the field observations, an observation form was used to collect data, which led to the creation of the checklist. Seven radiographers from Radiumhospitalet in Oslo took part in this thesis, and gave feedback to us through an evaluation. Results: The feedback provided from the evaluation form shows that the participants in this thesis found the checklist useful and user-friendly. The usage of fusion imaging increased during and after the field observations, and the staff working in office were included after four weeks feedback. Conclusion: The method used to form a checklist aiding the usage of fusion imaging seems to have been functioning well. On the other hand, the checklist is only applicable for one lab at Radiumhospitalet after this study.
dc.publisherNTNU
dc.titleUtarbeiding av sjekkliste: et hjelpemiddel ved implementering av bildefusjonering på ultralyd
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel