Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Øystein
dc.contributor.authorHansen, Martine Valnumsen
dc.contributor.authorMikkelhaug, Maria
dc.contributor.authorSøberg, Regine Fjell
dc.date.accessioned2020-07-10T16:00:28Z
dc.date.available2020-07-10T16:00:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663729
dc.description.abstractHensikten med studien: Formålet med dette bachelorprosjektet var å undersøke om tiltakene som St. Olavs hospital har satt i gang, i forbindelse med bevissthetskampanjen 2019, har hatt en positiv effekt i form av at flere røntgenbilder oppfyller bildekriteriene. Materiale og metode: Denne studien har et retrospektivt, komparativt design med deskriptiv tilnærming. Det ble sett på bilder tatt i tidsrommet 1. juli 2019 til 21. februar 2020. Resultatet ble sammenlignet med baselinestudien som ble gjort ved oppstart av bevissthetskampanjen 2019. Datasettet inneholdt 275 røntgenbilder fordelt på fire forskjellige røntgenundersøkelser; fot, ankel, lumbosacralcolumna og skulder, med varierende antall projeksjoner. Røntgenundersøkelsene omfattet 25 pasienter hver. Resultat: Resultatet viser at det har skjedd en forbedring etter iverksetting av tiltak. De innhentede dataene viser at det var en større andel av bildene som ble kategorisert som bra og middels etter tiltakene. Ved inndeling av dataene i tre kategorier sees en forskyvning fra dårlig mot middels, mens antall bilder i kategorien bra forblir konstant. Oppsummering: Overordnet kan det se ut til at tiltakene har ført til en forbedring, men utvalget er for lite til å kunne konkludere med at det er en signifikant forskjell for hver projeksjon. Nøkkelord: Kvalitetssikring, kvalitet, radiograf, røntgen, posisjoneringsfeil, bildekriterier
dc.description.abstractPurpose of the study: The purpose of this bachelor project was to investigate if the actions taken by St. Olavs hospital in the awareness campaign 2019, had a positive effect on the amount of x-ray images that fulfill the image criteria. Dataset and method: This study has a retrospective and comparative research design with a descriptive approach. The dataset contained 275 x-ray images distributed across four different forms of x-ray examinations; foot, ankle, lumbosacralcolumna and shoulder with a varied amount of projections. Each x-ray examination included 25 patients. The images that were studied were taken in the period between 1. July 2019 and 21. February 2020. The result was compared to the baseline study completed at the start of the awareness campaign 2019. Result: The results show that there has been an improvement after the implemented actions. The collected data in this study shows an increase in images that were categorized as good or average. When sorted into three categories a shift from bad to average is seen. The number of images in the category good remains constant. Summary: At a superior level it may seem like the implemented actions have led to an improvement. However, the dataset is too small to be able to accurately conclude that there has been a significant difference for each projection. Keywords: Quality assurance, quality, radiographer, x-ray, positioning errors, image criteria
dc.publisherNTNU
dc.titleOppfølging av bevissthetskampanjen 2019 ved St. Olavs hospital
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record