Show simple item record

dc.contributor.advisorTollefsen, Mikael
dc.contributor.authorKvalvik, Per Christian Bach
dc.contributor.authorKvernstad, Espen
dc.contributor.authorMoen, Jon Sondre
dc.date.accessioned2020-07-09T16:01:45Z
dc.date.available2020-07-09T16:01:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663593
dc.description.abstractDet kommer stadig nye teknologier som gjør det enklere å bygge nettsider med separat logikk og brukergrensesnitt. Det kan være vanskelig å velge hvilken teknologi som er best tilpasset forskjellige bruksområder til personlig eller kommersielt bruk. I dette dokumentet bruker vi diverse teknologier for å utforske dette emnet. Problemstillingen i denne oppgaven er derfor valg av open source rammeverk for tilstandsløs API for utviklere og bedrifter. For å løse problemstillingen har vi modellert et API for et nettsamfunn, og dette har vi implementert i tre forskjellige rammeverk: FastAPI, Spring Boot og ASP.NET Core Web APIs. For at vi skal kunne demonstrere at API-et er egnet til en reell nettside har vi også laget en front-end løsning med Vue.js. Denne er kompatibel med API-ene våre, og gir brukeren et valg av hvilken API som skal brukes. For å sikre lik funksjonalitet blant API-ene har vi laget et testverktøy som tester selve API-et over HTTP. Ytelsesmålinger av API-ene er gjort med open source verktøyet JMeter. Vi har sammenlignet brukeropplevelsen av rammeverkene fra en utviklers perspektiv, og vi har sammenlignet resultatene av ytelsesmålinger. I slutten av rapporten har vi drøftet rundt rammeverkene og hvilke vi vil anbefale andre å bruke.
dc.description.abstractNew technologies that make it easier to build web pages with separate logic and user interface are emerging all the time. It can be difficult to choose which technology is the best suited for different applications for personal and commercial use. In this document we use various technologies to explore this topic. The problem in this thesis is therefore the choice of open source frameworks for stateless APIs for developers and companies. To solve the problem, we have modeled an API for a web community, and we have implemented this in three different frameworks: FastAPI, Spring Boot and ASP.NET Core Web APIs. In order to demonstrate that the API is suitable for a real website, we have also created a front-end solution with Vue.js. This is compatible with our APIs and gives the user a choice of which API to use. To ensure equal functionality among the APIs, we have created a test tool that tests the API itself over HTTP. Performance measurement of the APIs is done with the open source tool JMeter. We have compared the user experience of the frameworks from a developers perspective, and we have compared the results of performance metrics. At the end of the report we have discussed the frameworks and which ones we would recommend others to use.
dc.publisherNTNU
dc.titleValg av open source rammeverk for tilstandsløst API
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record