Show simple item record

dc.contributor.advisorTollefsen, Mikael
dc.contributor.advisorSchaathun, Hans Georg
dc.contributor.authorTrulsen, Ørjan
dc.contributor.authorPedersen, Frode Kroknes
dc.date.accessioned2020-07-09T16:01:14Z
dc.date.available2020-07-09T16:01:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663587
dc.description.abstractI dagens løsning for kvalitetssikring/dokumentering om bord i skip blir skjemaene fylt ut med penn og papir. Formålet med denne rapporten er derfor å utforske ulike alternativer for en digital løsning av papirdokumentasjon ombord i skip, med mål om å utvikle den beste løsningen for brukerne. For å løse denne problemstillingen blir det sett nærmere på ulike alternativer som inkluderer metoder for utførelse og tilgjengelige modeller/arkitekturer. Det blir tatt høyde for flere utfordringer, som mangel på offentlig nettverk om bord, enhetsstøtte for en alternativ løsning, og samtidig følge alle krav som burde høre med en slik løsning. Gjennomføringen av dette prosjektet har resultert i et fungerende produkt/løsning som kan erstatte papirdokumentasjon innenfor den maritime industrien. I motsetning til bruk av penn og papir argumenter gruppen for at denne løsningen er raskere, sikrere og mer miljøvennlig.
dc.description.abstractIn today's solution for quality assurance/documentation onboard ships, the forms are filled out with pen and paper. The purpose of this report is, therefore, to explore various options for a digital solution of paper documentation onboard ships, with the aim of developing the best solution for the users. To solve this problem, we look at various alternatives that include methods of execution and available models/architectures. Several challenges are taken into account, such as lack of public networks on board, unit support for an alternative solution, and at the same time following all the requirements that should accompany such a solution. The implementation of this project has resulted in a working product/solution that can replace paper documentation in the maritime industry. Unlike the use of pen and paper, the group argues that this solution is faster, safer, and more environmentally friendly.
dc.publisherNTNU
dc.titleVessel Doc | Applikasjon for erstatning av papirdokumentasjon om bord i skip
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record