Show simple item record

dc.contributor.advisorWu, Di
dc.contributor.authorHjørungdal, Mikal Olai
dc.date.accessioned2020-07-09T16:01:04Z
dc.date.available2020-07-09T16:01:04Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2663585
dc.description.abstractFormålet med denne oppgaven er å lage en mobilapplikasjon som gir en nøyaktig kalkulasjon av kroppsoverflate og brannskade. Applikasjonen gjør det også mulig for at du kan utføre denne prosessen i en nødsituasjon før eller når en ambulanse dukker opp til situasjonen, men er primært laget for bruk på akuttmottak. Rapporten vil beskrive grunnlaget, fremgangen og sluttresultatet av bachelor oppgaven. Oppgaven er gitt av Eilif Folland Lønnebakke som er en lege i spesialisering. Denne applikasjonen er dermed laget for et felt innenfor medisin som har hatt behov for bedre løsninger og mer utvikling. Denne mobilapplikasjonen skal være et bidrag til å løse noen av disse utfordringene. Dette ved å gjøre noen av de situasjonen som kan oppstå knyttet til brannskader mer forutsigbare og enklere å kunne anslå alvorlighetsgraden i en brannskade. Målet var å utvikle en mobilapplikasjon som kan lokalisere området brannskaden befinner seg hurtig og presist. Med denne informasjonen blir der gitt umiddelbar tilbakemelding til brukeren om hva som er alvorlighetsgraden til skaden. Utviklingen av produktet har vært gjort i samarbeid med oppdragsgiver og veileder ved studieinstitusjonen. Men med mindre innspill fra oppgavegiver grunnet Covid-19 situasjonen som pågikk under prosjekt tiden.
dc.description.abstract1286/5000 The purpose of this assignment is to create a mobile application that provides an accurate calculation of body surface area and burn injury. The application also allows you to perform this process in an emergency before or when an ambulance shows up to the situation, but is primarily designed for emergency room use. The report will describe the basis, progress and end result of the bachelor thesis. The assignment is given by Eilif Folland Lønnebakke, a doctor in specialization. This application is thus designed for a field in medicine that has needed better solutions and more development. This mobile application should help solve some of these challenges. This is done by making some of the situation that can arise related to burn injuries more predictable and make it easier to estimate the severity of a burn injury. The goal was to develop a mobile application that can locate the area of ​​burn damage quickly and precisely. This information should provide immediate feedback to the user about the severity of the injury. The development of the product has been done in collaboration with the client and supervisor at the study institution. But with less input from the client, due to the Covid-19 situation that was going on during the project time.
dc.publisherNTNU
dc.titleMobilapplikasjon for å avdekke alvorlighetsgrad knyttet til brannskade
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record