Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorWestgaard, Sjurnb_NO
dc.contributor.advisorBerg, Terjenb_NO
dc.contributor.authorOsteby, Lise Korsemmoosornb_NO
dc.contributor.authorNesse, Line Graffnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:28:20Z
dc.date.available2014-12-19T14:28:20Z
dc.date.created2013-06-09nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier626499nb_NO
dc.identifierntnudaim:7725nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266171
dc.description.abstractFrem til tidlig 2000-tallet ble det gjennomført flere studier som kartlegger praksis ved investeringsbeslutninger. Få av disse studiene fokuserte på den norske praksisen. I forbindelse med vår masteravhandling ønsket vi derfor å bidra til litteraturen ved å presentere nye resultater på dette området, så problemstillingen vår er som følger: Hvordan er praksisen blant Norges største bedrifter rundt bruken av analyseteknikker og fastsettelse av avkastningskrav ved investeringsprosjekter? For å besvare denne problemstillingen har vi sendt ut en spørreundersøkelse til Norges 500 største bedrifter (målt etter omsetning). Datamaterialet har primært blitt samlet inn gjennom denne undersøkelsen. Resultatene er i tillegg fulgt opp gjennom fire oppfølgingssamtaler. Etter en grundig litteraturgjennomgang rundt temaet opparbeidet vi oss forventninger til våre resultater. Vi forventet at netto nåverdimetoden var den mest foretrukkede investeringsanalyseteknikken og at selskapets kapitalkostnad (WACC) var foretrukket som avkastningskrav på investeringsprosjekter. Disse forventningene stemte godt overens med resultatene vi fikk gjennom undersøkelsen vår. Vi fant ut at praksisen blant de største norske bedriftene er preget av bruk av netto nåverdimetoden og at WACC er foretrukket som diskonteringsrente. Netto nåverdimetoden er en analyseteknikk som blir favorisert i litteraturen. Derimot er ikke WACC et avkastningskrav teorien anbefaler, da WACC kun kan benyttes som avkastningskrav for prosjekter som har den samme risikoprofilen og finansieringsstrukturen som selskapet som helhet. Altså er det et lite gap mellom det litteraturen anbefaler når det gjelder fastsettelse av avkastningskrav og det som gjøres i praksis. Videre, fant vi at internrente- og tilbakebetalingsmetoden også er mye brukte analyseteknikker. Det viste seg at det var vanlig å benytte seg av flere analyseteknikker samtidig. Tilbakebetalingsmetoden og sensitivitetsanalysen ble i stor grad kombinert med analyseteknikkene netto nåverdi og internrente. Resultatene viste også at prosjektjustering av avkastningskravet for hver enkelt investering scorer høyt. Dette kan tyde på at gapet mellom teori og praksis minker.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleBruk av analyseteknikker og fastsettelse av avkastningskrav ved investeringsbeslutninger: En studie av praksis blant Norges største bedrifternb_NO
dc.title.alternativeEmpirical study: Identifying the Practice of Capital Budgeting Methods in Norwaynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber139nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel