Show simple item record

dc.contributor.advisorStrøm, Bjarne
dc.contributor.authorUdland, Anders Martinius
dc.date.accessioned2020-07-08T16:01:11Z
dc.date.available2020-07-08T16:01:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661496
dc.description.abstractI denne oppgaven anvendes James Colemans’s skoleproduktfunksjon, som forklaring på myndigheters påvirkningskraft ved leseferdigheter hos barn. Oppgaven ønsker å finne svar på hvorvidt deltagelse i barnehage vil gi positiv effekt på elevenes evne til å lese. Gode leseferdigheter hos barn forklares derimot i stor grad av sosioøkonomisk bakgrunn, hvor myndighetenes verktøykasse i form av barnehager, ikke virker å kunne påvirke i stor grad. Videre argumenteres det for at jenter presterer bedre grunnet robusthet overfor endringer i økonomisk bakgrunn og tidligere utvikling av kognetive evner. Dette kan ikke bekreftes, grunnet høy usikkerhet tilknyttet resultatet. Det finnes dermed intet grunnlag for å konkludere med en systematisk signifikant sammenheng mellom barnehagedeltagelse og leseferdigheter. I analysen brukes elevkarakteristika og skolekrakateristika som kontrollvariabler for leseferdigheter.
dc.description.abstractThe study of James Coleman regarding school’s ability to influence student’s outcome is used as a basis for this thesis. The education production function presented by Coleman, concludes that public Institutions such as kindergarten has little to none effect on student’s outcome. This thesis, explore the conclusion by controlling reading abilities against attendance in kindergarten. I conclude as a result of a regression, with the fact that there is no systematic significance correlation between attending kindergarten and higher scoring outcomes. Later, the paper includes differences between the sexes. Which results in a clear systematic advantage for girls. However, the results have no significance as the uncertainty with the results is to high. In the regression, I include variables for individual characteristics such as income and parents education, and later test for school characteristics such as class size and teacher experience.
dc.publisherNTNU
dc.titleDeltagelse i barnehage
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record