Show simple item record

dc.contributor.advisorLindset, Snorre
dc.contributor.authorHauglid, Eivind Hillestad
dc.contributor.authorLunde, Thea Møllerhaug
dc.date.accessioned2020-07-07T16:10:05Z
dc.date.available2020-07-07T16:10:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661314
dc.description.abstractRenter er et viktig element i økonomien, og er ofte betegnet som prisen på penger. Det er derfor av stor interesse å undersøke mekanismer som påvirker renten bankene tilbyr. På internett er det enkelt å finne rentenivået som tilbys til husholdninger, men prosessen er vanskeligere for større innskudd fra organisasjoner. Fixrate er et norsk fintech selskap som har laget en online markedsplass der organisasjoner med likviditetsoverskudd kan observere innskuddsbetingelser fra over 40 norske banker. Organisasjonene kan gjennom denne markedsplassen plassere pengene sine direkte i bankene, noe som effektiviserer en tidkrevende prosess. Med et datasett bestående av disse transaksjonene, vil vi undersøke hva som påvirker rentepåslaget (innskuddsrente minus NIBOR) tilbudt av bankene på Fixrate. Vi undersøker hvordan bankstørrelse, oppsigelsestid, transaksjonsstørrelse og makroøkonomiske mål påvirker rentepåslaget. Ved hjelp av paneldataøkonometri finner vi at mindre banker setter et høyere rentepåslag enn større banker. Vi finner også at lengre oppsigelsestid på innskuddene øker påslaget satt av bankene. Videre ser vi at en økning i pengemarkedsrenten (NIBOR) fører til lavere rentepåslag, samtidig vil en økning i volatiliteten og påslaget i obligasjonsmarkedet gi økt rentepåslag. Videre undersøker vi om bankene reagerer annerledes på endringer i utvalgte makromål, basert på bankenes størrelse. Vi finner at endringer i pengemarkedsrenten ser ut til å påvirke bankene likt, mens endringer i obligasjonsmarkedet påvirker bankene ulikt.
dc.description.abstractInterest rates are a key element in the economy, and is often considered as the price of money. Therefore, the mechanisms affecting the interest rate offered by banks is a topic of great interest. While one can observe the interest rate offered on consumer products online, the process is more complicated for interest rates on large deposits. Fixrate, a Norwegian fintech company, has created an online marketplace where one can observe the deposit rate offered to organizations from over 40 Norwegian banks. Organizations can deposit money to these banks directly on the marketplace, streamlining a previously cumbersome process. With a dataset of transactions, we study what affects the interest spread (deposit rate minus NIBOR) offered by the banks on Fixrate. We investigate how bank size, maturity, transaction size and macroeconomic variables affect the interest spread. To analyse we use panel data econometrics and find that smaller banks offer higher interest spreads. We also find that a longer notice period gives higher spreads. The macroeconomic measures increase the explanatory power of our model substantially. An increase in NIBOR gives a lower interest spread, while an increase in volatility and bond spreads gives an increase in the spread. Further we examine if banks react differently to changes in macro measures, based on their size. Changes in the money market rate seems to affect banks similarly, while changes in the bond spread affects banks differently.
dc.publisherNTNU
dc.titleFixrate - Determinants of the Interest Spread
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record