Show simple item record

dc.contributor.advisorPer Jonny, Nessenb_NO
dc.contributor.authorJensen, Gørild Thuennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:28:03Z
dc.date.available2014-12-19T14:28:03Z
dc.date.created2012-04-13nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier515493nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/266060
dc.description.abstractMasteroppgaven har bestått i å se på Multiconsults sykehussatsing. Bedriften erkjenner at den har et forbedringspotensial mot denne kundegruppen, og min oppgave har derfor vært å sette søkelyset på hva som kan gjøres annerledes. Jeg har derfor rettet oppmerksomheten mot hva bedriften leverer av tjenester i dag, vurdert opp mot konkurrerende løsninger i markedet. Deretter har jeg sett på hvordan salgsprosedyren i firmaet sier at salg skal gjøres, og forsøkt å veie teori mot praksis. Til sist har jeg valgt å se på hvordan arbeidet organiseres. Ut fra alle disse punktene har jeg til slutt foreslått noen tiltak. Resultatene jeg har funnet av denne analysen har vært lærerike. Jeg tror at for mange av de interne leserne, altså fra Multiconsult, er de fleste funnene jeg gjør lite overraskende. Det er selvfølgeligheter som man har ant skaper litt problemer i organisasjonen, uten at man riktig klarer å se ringvirkningene av disse selvfølgelighetene. Mitt håp er derfor at jeg i denne rapporten først skal påpeke de mest alvorlige manglene, for deretter å sette dem i et system som gjør at man får et bedre overblikk over hvor store ringvirkninger elementene faktisk har. Ser vi i grove trekk på oppgaven, så har mange av kildene til problemer har sitt utspring i at nøkkelroller ikke er besatt og at samarbeidsavtalen med Norconsult ikke er formalisert. Disse to elementene ville ikke løse alle utfordringene som bedriften møter i dag, men det ville sørget for at produktutviklingen ble systematisert og at den foregikk på et mer solid fundament enn den gjør i dag. Rapporten er bygd opp slik at den er tilpasset de som skal lese hele rapporten. For de som bare har anledning til å lese litt, vil jeg anbefale å lese kapittelet Konklusjon - Anbefalinger. For de som vil lese litt mer, vil jeg i tillegg anbefale å lese kapittelet Analyse. Er du mest opptatt av teori grunnlaget jeg har benyttet, så les kapittelet med samme navn. For de som er nysgjerrig på hva kundene synes om Multiconsult, vil jeg anbefale å lese oppsummeringen av intervjuene fra Bård Rane og Dag Bøhler, i vedleggene. For de av dere som bare har lyst på en reise, en pause vekk fra en stressende hverdag og tid til litt refleksjon, anbefaler jeg Innledning og Etterord.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleEn analyse av Multiconsults satsning i sykehussektorennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber156nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record