Show simple item record

dc.contributor.advisorKlev, Rogernb_NO
dc.contributor.authorSkjærpe, Helge Hjemaasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:27:52Z
dc.date.available2014-12-19T14:27:52Z
dc.date.created2012-02-21nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier504761nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265997
dc.description.abstractÅ ha en sterk organisasjonskultur oppfattes som viktig for dagens moderne organisasjoner (Jacobsen og Thorsvik, 2008). Moderne organisasjoner er avhengig av sine ansattes kompetanse og medvirkning for å oppnå sine strategiske mål, og dette kan i følge Jacobsen og Thorsvik (2008) oppnås ved å etablere en sterk organisasjonskultur. Med en sterk kultur menes en kultur som virker gjennomtrengende på organisasjonen og som i stor grad er med på å styre medlemmenes atferd (Bang, 1995). Denne masteroppgaven vil belyse hvordan ansatte i Byggmester Grande ser på sin egen organisasjonskultur og samtidig vise hvordan de ønsker at denne kulturen bør være. I tillegg er det et mål å komme med innspill på hva ledelsen kan jobbe med for å styrke de ønskede kulturtrekk i organisasjonen. I den teoretiske delen av oppgaven vil jeg først gi en oversikt over ulike definisjoner av kulturbegrepet. Jeg bruker blant annet Scheins ideer om organisasjonskulturnivåer for deretter å etablere begrepet “organisasjonskultur”. Deretter vil jeg se nærmere på teori som bidrar til å sette lys på ledelsens rolle i utvikling av en sterk organisasjonskultur. Det empiriske materialet som presenteres i oppgaven er samlet for å diagnostisere Byggmester Grandes ansattes oppfatning av dagens organisasjonskultur og finne fram til ønsket organisasjonskultur. I tillegg skal masteroppgaven, på et teoretisk plan, belyse lederens rolle og muligheter i utvikling av en sterk organisasjonskultur. Metoden i empirien baseres på OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) utarbeidet av Cameron og Quinn (2006). Ved hjelp av denne metoden deles resultatene av undersøkelsen opp i fire kulturtrekk. Disse kulturtrekkene er henholdsvis klan-, marked-, hierarki- og adhoc-kultur. Gjennom diskusjon av teori og av resultatene fra den empiriske undersøkelsen, vil masteroppgaven bidra til å synliggjøre Byggmester Grandes utfordringer i arbeidet med å styrke sin organisasjonskultur.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleKulturtrekk hos organisasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record