Show simple item record

dc.contributor.advisorAspelund, Arildnb_NO
dc.contributor.authorMunkeby, Svein Olavnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:27:52Z
dc.date.available2014-12-19T14:27:52Z
dc.date.created2012-02-21nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier504756nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265994
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg de utfordringene som møter ledere i konsern som er satt til å realisere vekststrategier, og oppgaven faller dermed inn under tema innovasjon og endringsledelse. I kapitel 2 beskriver jeg tema og problemstilling for oppgaven. Hovedgrunnen til at dette tema ble valgt er fordi det meste av teori og forskning på dette området fokuserer på hva det er som kjennetegner den gode endringsledere sett ut fra eiere, medarbeidere eller andre interessenters synspunkt. Jeg har snudd denne problemstillingen på hodet, og har valgt å se på hvilke utfordringer det er som møter endringslederne sett gjennom deres egne øyne. Jeg tror derfor denne oppgaven vil kunne være ett godt supplement til allerede eksisterende forskning og litteratur på området, og jeg tror mange ledere vil finne denne oppgaven interessant fordi de vil kunne kjenne seg igjen i de utfordringene som blir belyst. Jeg håper at de i tillegg kan hente noe lærdom ut av de rådene som blir gitt i oppgaven. I kapittel 3 beskriver jeg den casen som er valgt for å belyse problemstillingen. Fordi jeg jobber i Statkraft konsernet ble det naturlig for meg å velge det som case. Dette kapitelet skal gi ett god grunnlag for å forstå konsernet, og for å kunne sette seg inn i de ledelsesmessige utfordringene som kommer frem i datainnsamlingen. I kapittel 4 tar jeg for meg relevant teori og forskning innenfor tema organisasjon og ledelse Jeg har valgt ut litteratur og forskningsrapporter som på en god måte skal kunne illustrere hvorfor de ledelsesmessige utfordringen oppstår, og kilde henvisningene skal i tillegg fungere som en ide bank for de som ønsker å løse utfordringene. Det er viktig å lese igjennom dette kapittelet for å forstå de analysene og diskusjonene som gjøres i kapittel 7. I kapittel 5 beskriver jeg de valg jeg har gjort innenfor metode og forskningsdesign. Dette kapittelet skal gi deg som leser trygghet for at forskningen er gjennomført på en kvalitativ og troverdig måte, og at funnene som er gjort har blitt behandlet og fremstilt i henhold til gjeldene normer for kvalitativ forskning. I kapittel 6 presenterer jeg de funn som er gjort i forbindelse med datainnsamlingen. Funnene er gruppert i naturlige hovedtema, og presentasjonen består av utdrag fra de møtereferatene som ble skrevet i etterkant av dybdeintervjuene. En komplett dokumentasjon av intervjuguide, utvalg og møtereferater er samlet i appendix 1 til oppgaven. I kapittel 7 har jeg analysert data og drøftet de funnene som er gjort. Dette er gjort med bakgrunn i den teorien og forskningen som er presentert i kapittel 4, og med utgangspunkt i ledernes anbefaling, og egen erfaring som endringsleder. I kapittel 8 oppsummerer jeg oppgaven, og ser på om de funn som er gjort har gitt meg de svar jeg var ute etter. Jeg tror funnene i oppgaven er overførbare til konsern i andre bransjer, og på bakgrunn av det har jeg også gitt innspill til aktuelle tema som kan danne grunnlag for videre forskning.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleRealisering av vekst: Utfordringene sett fra lederes ståstednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record