Show simple item record

dc.contributor.advisorAlbrechtsen, Eiriknb_NO
dc.contributor.authorHanto, Jon Sveinungnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:27:49Z
dc.date.available2014-12-19T14:27:49Z
dc.date.created2012-01-06nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier473593nb_NO
dc.identifierntnudaim:5973nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265972
dc.description.abstractI søken etter å finne praktisk anvendbare verdier som kan inngå i et indikatorsett, har det vært viktig å finne kvantitative tall som er lette å måle, vedlikeholde, bruke og som man kan tolke entydige konkrete slutninger ut fra.Oppgaven har som formål å gi leseren et innblikk i en dypere studie hvordan man anvender et teorigrunnlag på den ene siden og undersøkelser på den andre som utgangspunkt for konkret kunne forstå og avdekke organisasjonens målepunkter for samhandling. Vurderinger er gjort under hele gjennomføringen av oppgaven, da både intervjuspørsmål og observasjoner favner ganske bredt.I oppgaven brukes teori, intervjuer og observasjoner for å argumentere for verdier som kan gjengi et nivå på sikkerhet innad i samhandlingsteam.Empirisk datainnsamling har bidratt til at denne oppgaven kan presentere et sett med indikatorer som kan reflektere sikkerheten i forhold til små team som driver med samhandling og Integrerte Operasjoner(IO) i en stor organisasjon.Gjengitt under områder forfatter i konklusjonen mener gjenspeiler sikkerhet i til et team basert på målepunktene som inngår i indikatorsettet og reflekterer sikkerhet i forhold til samhandling og Integrerte operasjoner:- Opptelling av antall mellomledere og disiplinledere som er mobilisert til samhandlingsteamet.- Gjennomsnittlig bransjeerfaring per møtedeltaker gitt antall i år.- Antall år med erfaring av gjeldende programvare.- Antall manglende kurs eller krav i gjennomsnitt per person i et påbegynt oppdrag.Disse verdiene blir vektet mot argumenterte kriterier for akseptabelt nivå av sikkerheten for samhandlingsteamet.Det er seks områder forfatter ser på som aktuelle å settes fokus på i videre arbeid med å ta oppgaven noen steg videre:1. Å teste indikatorsettet ytterligere og å bruke det aktivt over tid, optimalisere kravene og tolke trendene. Herunder også å avdekke mulige flere hovedområder som bør måles.2. Å inkludere større deler av organisasjonen i det å bruke indikatoren for små team og også å få med personell offshore da intervjuene bare ble utført onshore.3. Måle flere team mot hverandre samt å sammenstille dem i en sikkerhetsindikator for samhandling på et overordnet plan.4. Kan være å integrere operatør og vedlikeholdspersonell enda sterkere ved at flere organisasjoner måles med indikatorer som både kan sees av oppdragsgiver og oppdragsutfører.5. Kan være å inkludere andre større datasett som for eksempel et fullstendig datasett på alder av de ulike komponentene som inngår i materielle på offshoreinstallasjonen. Dette kan bidra med at man i samhandlingen kan bidra med å sette fokus på utstyr som bør fases ut.6. Forsøke å redegjøre for hvordan kroppsspråk og språklige barrierer innvirker på samhandling.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.subjectntnudaim:5973no_NO
dc.subjectMIHMS Helse, miljø og sikkerhetno_NO
dc.subjectno_NO
dc.titlePraktisk bruk av sikkerhetsindikatorer relatert til samhandling: Utvikling og praktisk test av indikatorsett for integrerte operasjoner i olje- og gassnæringennb_NO
dc.title.alternativePractical use of safety performance indicators related to collaboration: Development of and test of a set of indicators for integrated operations in the oil- and gas industrynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record