Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHitland, Synnøve
dc.contributor.authorSchill Sund, Maria
dc.contributor.author
dc.contributor.authorKvalvik, Therese
dc.date.accessioned2020-06-18T16:01:42Z
dc.date.available2020-06-18T16:01:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2658732
dc.description.abstractTemaet for denne bacheloroppgaven er å gå nærmere inn på en endringsprosess i en organisasjon. Skjønnhet og velvære-kjeden VITA erklærte seg konkurs 21. oktober 2019 med Cosmetic Group som eiere. Kort tid etter ble kjeden kjøpt opp av Jotunfjell Partners slik at de kunne fortsette driften. Konkursen resulterte likevel i mange nedleggelser og det var flere ansatte som mistet jobben. Vi utviklet problemstillingen: “Hvordan opplever de ansatte i VITA Trondheim endringsprosessen i VITA?”. Gjennom en kvalitativ undersøkelse hvor vi samlet inn informasjon ved bruk av åpne, individuelle intervju med seks respondenter totalt, kan vi konkludere med følgende: 1. Ansattes opplevelse av konkursbeskjeden og videre strategi • Butikklederne fikk informasjon fra ledelsen om at VITA var konkurs rett før nyheten ble publisert i media. De deltidsansatte fikk derfor vite om konkursen via media. • De ansatte opplevde konkursen som et sjokk og kjente på mange følelser rundt det hele. Det var mye usikkerhet om den karrieremessige fremtiden og mange mistet nære relasjoner til ansatte, kjeden og arbeidsplassen sin. • Vita la en “Back to Basic” strategi som handler om å vinne tilbake kunder, fokusere på kjente merkevarer og føre gode priser på produktene de selger. 2. Kommunikasjonen etter oppkjøpet • Kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte ble forbedret etter hvert som det ble mer struktur i organisasjonen igjen. Ledelsen og de ansatte ga oss lik informasjon og butikksjefene fikk være delaktige i prosessen. 3. Opplevelse av endringens resultat • Kommunikasjonen mellom ledelsen og de ansatte oppleves bedre nå enn før konkursen. • Det kan virke som kundene har mer sympati og VITA føler de gradvis vinner tilbake kundelojaliteten.
dc.description.abstractThe theme of this bachelor thesis is to take a closer look at changes in an organization. The beauty and wellness chain VITA declared bankruptcy in October 2019 with Cosmetic Group as owners. Within a short time, Jotunfjell Partners bought VITA and became new owners of the organization. Therefore, VITA was able to continue their business. However, the bankruptcy resulted in many closures and several employees lost their jobs. Our problem to be addressed is: “How do the employees of VITA Trondheim experience the change in VITA?”. Through a qualitative study where we collected information using open, in-depth interviews with six respondents in total, we can conclude the following: 1. Employees’ experience of the bankruptcy and further strategy • The store managers received the information of VITAs bankruptcy from the management, just before the news was published in the media. The part-time employees therefore learned about the bankruptcy via the media. • The employees experienced the bankruptcy as a shock, and it resulted in many tough feelings. There was a lot of uncertainty about their careers' future and many lost their close relationships with employees, the chain and their workplace. • VITA started practicing the “Back to Basic” strategy, which mainly focused on winning back their customers and selling products with good prices under well-known brands. 2. Communication after Vita got new owners • The communication between the management and employees got improved as the organization became more structured. The management and employees gave us similar information and also the store managers were involved in the process. 3. Experience of the changes result • The communication between the management and the employees is better experienced now than before the bankruptcy. • It may seem that their customers are more sympathetic now, and VITA is gradually regaining their loyalty.
dc.publisherNTNU
dc.titleHvordan opplever de ansatte i VITA Trondheim endringsprosessen i VITA?
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel