Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSlinning, Alf-Emilnb_NO
dc.contributor.authorVåge, Atle Olenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T14:27:27Z
dc.date.available2014-12-19T14:27:27Z
dc.date.created2011-08-31nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier438040nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/265834
dc.description.abstractVår oppgave har hatt som målsetning å kartlegge hva formelle investorer legger vekt på når de skal vurdere potensielle investeringsobjekter innenfor teknologiske oppstartsbedrifter, og undersøke om det kan være forskjeller på private formelle investorer, offentlige investorer og banker når det gjelder slike vurderinger.For å svare på dette har vi brukt en kombinasjon av kvalitativ og kvantitativ undersøkelsesmetodikk. I den kvalitative delen brukte vi en løst strukturert intervjuform (Sætre, 2003), og vi utarbeidet en intervjuguide basert på et arbeid gjort av Michael J. Roberts og Lauren Barley ” How venture capitalists evaluate potential venture opportunities” (Roberts and Barley, 2004) Den kvantitative delen ble basert på en QuetBackundersøkelse og analysert ved hjelp av en veis ANOVA analyse basert på JMP statistikkverktøy. Undersøkelsen viser at selv om ulike typer investorer bruker samme type vurderingsverktøy, analyserer de ulikt, har ulike finansieringskriterier og legger vekt på ulik type informasjon. De bruker forretningsplan mye på samme måte, men har ulikt fokus når de vurderer den. Investorene mener det er viktig at idehaver investerer egne midler i prosjektet. Immaterielle rettigheter har stor betydning for venture og offentlige investorer. Ventureselskaper er mer kortsiktig i sine investeringer enn offentlig og bank.En del av våre funn kan tyde på at det er større forskjeller mellom gruppene, men dette støttes ikke i den litteraturen som vi har gjennomgått. Det trengs derfor flere undersøkelser eller litteratursøk, for å kunne trekke noen konklusjoner om disse forholdene.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO
dc.titleFormelle investorers oppførsel: Om hvordan formelle investorer vurderer potensielle venturemuligheternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelsenb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel