Show simple item record

dc.contributor.authorFretheim, Thorstein
dc.date.accessioned2020-06-12T08:02:44Z
dc.date.available2020-06-12T08:02:44Z
dc.date.created2016-01-20T11:15:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationNLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 2015, 33 (1), 3-48.en_US
dc.identifier.issn0800-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657824
dc.description.abstractEn ytring av setningen Jeg kjøper gjerne Jarlsbergostkan beskrive hva den som sierdette, kan tenke seg å gjøre i en gitt situasjon, men en ytring av den samme set-ningen kan òg beskrive hva han eller hun pleier å gjøre. Denne tvetydighetenskyldes at gjerneer et polysemt ord. Det er grunn til å anta at vane- eller tendens-betydningen av gjerne skyldes en grammatikaliseringsprosess med utgangspunkti preferansebetydningen. En som sier Eg har gjerna ikkje råd til det, bruker gjerne(eller gjedna/gjerna) på en måte som er unik i nordisk, og videre i germansk,sammenheng. Denne bruken er en konsekvens av at tendensmarkøren gjerneharvært utsatt for ytterligere grammatikalisering. Dette er en ikke-sannhetsfunk-sjonell bruk av gjernesom representerer et annet leksem enn de øvrige bruks-måtene.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.publisherNovus forlagen_US
dc.relation.urihttp://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/142/141
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.titleGrammatikalisering av adverbet "gjerne" i ulike norske varieteteren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber3-48en_US
dc.source.volume33en_US
dc.source.journalNLT - Norsk lingvistisk tidsskriften_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.cristin1318445
dc.description.localcodeCreative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal