Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorWold, Bendik
dc.contributor.authorFærestrand, Jørgen
dc.contributor.authorLehne, Mari
dc.contributor.authorHaugdal, Torstein Dybvad
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:45Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:45Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657790
dc.description.abstractEn verdsettelsesoppgave er valgt som avsluttende oppgave grunnet vårt valg av retning på bachelorgraden, finansiell styring. Selskapet vi valgte å verdsette var det børsnoterte selskapet Entra ASA. Målet med oppgaven var å svare på problemstillingen “​Hva er verdien av Entra ASA per 31.12.2019?”.​ Vi benyttet oss av allmenn kjent sekundærdata for å svare på problemstillingen. Verdien er et resultat av den fundamentale analysen sett opp mot en intern- og ekstern analyse av selskapet. Verdsettelsen er delt inn i flere kapitler, hvor det første kapittelet introduserer selskapet og ser på selskapets historie og eiendomsbransjen i Norge. Deretter foreligger strategiske analyser, bestående av en intern og en ekstern. I den interne analysen ser vi nærmere på styrkene og svakhetene til Entra gjennom å analysere deres ressurser med hjelp av SVIMA-modellen. I den eksterne analysen belyses de eventuelle mulighetene og truslene til Entra, der søkelyset settes på hvordan bransjens konkurransebilde ser ut og hvilke muligheter Entra vil kunne ha i fremtiden. Dette foreligger henholdsvis i Michael Porters konkurranseanalyse og i en PESTEL-analyse. Den interne- og eksterne analysen oppsummeres til slutt i en SWOT-analyse. Videre vurderes Entra sitt konsernregnskap, der blant annet selskapets lønnsomhet og likviditet blir vurdert. Regnskapet vil også være grunnlaget for å utarbeide prognose for fremtidige konantstrømmer. I tillegg vil fremgå en markedsbasert verdsettelse av Entra. Disse analysene og vurderingene vil i den avsluttende delen benyttes for å verdsette Entra ASA og konkludere med en verdi per aksje. Med denne verdien vil verdsettelsen kunne komme med en anbefaling på hva en aksjonær burde gjøre. For å verdsette selskapet har vi stort sett benyttet oss av årsrapporter og sett på hva den strategiske analysen peker på. Av verdsettelsen av selskapet estimeres det en verdi per aksje på 151,68 kroner. Denne prisen er 4,6 prosent over den observerte markedsverdien per av 31.12.2019, på 145 kroner. Dette resulterer i en salgsanbefaling av aksjer i Entra ASA. Per dags dato, 17. mars 2020, ligger derimot markedsprisen for Entra på 110,60 kroner per aksje.
dc.description.abstractThis paper is part of our bachelor-degree at NTNU Business School Trondheim, and it is written as a term thesis. In this paper we will give a valuation of the company Entra, which is listed on the Oslo Stock Exchange. Our task is to tell what the value of one share is worth by the 31 of december 2019. The valuation will be based on the company’s free cash flow and compared to the strategic analysis of the firm. To do this, we have mainly applied secondary sources such as Entra’s annually rapports. The paper is split into several chapters. In the first chapter we will briefly give an introduction to the company and its history, then we’ll look at the Norwegian real estate industry. Further we will examine a strategic analysis of the firm, consisting of both an internal and external analysis. The internal analysis reviews the companies resources by utilising an extended VRIO-analysis. Whereas the external will examine opportunities and threats by applying Michael Porter’s competitive forces. These analysis are summarised lastly in a SWOT-analysis. Next we will take a closer look at Entra’s accounting and financial statements, and especially the company’s liquidity, margins and profit. The financial statement supports furthermore a prognosis for further cashflow. The results from these analysis and a market-based evaluation are used to make an valuation of Entra ASA, by concluding a value for one stock in the company. The paper concludes that the appropriate value of one stock from Entra is worth 151,68 NOK at 31.12.2019. This estimation concludes with an 4,6-percent higher price than observed in the market at the time, which was 145 NOK. This results in a sales-recommendation of Entra stocks. The trading price as of today, march 17th 2020, is observed at 110,60 NOK.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleVerdsettelse av Entra ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel