Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Tor-Eirik
dc.contributor.authorÖstman, Ingela Elina
dc.contributor.authorFjellgaard, Inger-Lovise Pleym
dc.contributor.authorHelland, Ingunn Margrethe Holden
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:40Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657786
dc.description.abstractVi har undersøkt utviklingen i lønnsomheten til Nord-Auto AS i tidsrommet 2014-2018. Vårt fokus har vært på nøkkeltallsanalyse, og tallene som er brukt i utregningene er hentet fra proff.no. Vi har fokusert på nøkkeltall for lønnsomhet men har også inkludert nøkkeltall for finansiering, soliditet og likviditet. Dette for å skape et helhetlig bilde av virkeligheten. Vi har også gjennomført en strategisk analyse for å se tallene fra regnskapsdelen i lys av markedssituasjonen. I analysen har vi anvendt analyseverktøy som PESTEL og Porters Five Forces hvor vi har undersøkt eksterne faktorer - og konkurransen i markedet. På denne måten kunne vi se hvordan lønnsomheten har utviklet seg, men også si noe om mulige årsaker til hvorfor utviklingen har blitt slik den er. Avslutningsvis kom vi frem til at lønnsomheten til Nord-Auto AS har hatt en positiv utvikling. Vi har brukt benchmarking som et analyseverktøy og sammenlignet return on investment (ROI) til Nord-Auto AS med Steinkjer Bil AS og Nordvik AS. Vi har dekomponert ROI ved bruk av DuPont-metoden og ser at Nord-Auto As har gode resultat, men bilbransjen preges av små marginer. Vi har også sett at Nord-Auto sin posisjon i markedet er stabil, og at de har mye god omtale i lokalsamfunnet.
dc.description.abstractWe have analyzed the trend in the profitability of Nord-Auto AS during the period 2014- 2018. Our focus has been on key figures analysis, and the figures used in the calculations are collected from proff.no. We have focused on key figures for profitability but have also included key figures for financing, solvency and liquidity. This is to create a comprehensive picture of reality. We have also conducted a strategic analysis to see the figures from the accounting section in light of the market situation. In the analysis we have used tools such as PESTEL and Porter's Five Forces where we examined the market and the structure of competition. In this way, we could see how the profitability has developed and it also proved possible reasons why the development has become the way it is. In conclusion, we found that the profitability of Nord-Auto AS has had a positive development. We have used benchmarking as an analysis tool and compared return on investment to Nord-Auto AS with Steinkjer Bil AS and Nordvik AS. We have decomposed the return on investment using the DuPont-method and it shows that Nord-Auto AS has good results, but the car industry is characterized by small margins. We have also seen that NordAuto's position in the market is stable, and that they have a lot of good publicity in the local community.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleLønnsomhetsanalyse av Nord-Auto AS
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record