Show simple item record

dc.contributor.advisorKringstad, Morten
dc.contributor.authorHenden, Sofia
dc.contributor.authorMagnussen, Didrik Singsaas
dc.contributor.authorFøll, Alexander Lindgaard
dc.contributor.authorMysen, Stina Johanne
dc.contributor.authorThornton, Elisabeth Marie
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:37Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657784
dc.description.abstractI denne semesteroppgaven har vi gjennomført en regnskapsanalyse med fokus på lønnsomhet av Barmuda, en restaurant lokalisert på Solsiden, sentralt i Trondheim. I første del av semesteroppgaven gir vi en introduksjon av bedriften, presenterer problemstillingen og gir innblikk i sammenligningen vi har foretatt senere i oppgaven. Deretter vil Barmuda få en nærmere beskrivelse, med fokus på historie og aksjonærer. Videre vil det redegjøres for relevant teori. Det vil gjennomgås hva regnskapsanalyse er, relevant teori som ligger bak nøkkeltallene vi har brukt, samt redegjørelse av den strategiske analysen, SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Analysen av Barmuda blir presentert i del fem, der vi tar utgangspunkt i perioden 2015-2018. Vi har delt analysen inn i to deler; en analyse av regnskapstallene og en strategisk analyse av både interne og eksterne faktorer. Gjennom regnskapsanalysen fokuserer vi på nøkkeltall knyttet til lønnsomhet, soliditet og likviditet, og utviklingen gjennom den gitte perioden. Det fremkommer av analysen at både lønnsomhet, soliditet, finansiering og likviditet, har hatt en positiv utvikling. Dog har Barmuda en soliditet og likviditet som ikke ansees som helt tilfredsstillende. Dette skyldes hovedsakelig negativ egenkapital, men samtidig ser den ut til å utvikle seg positivt. SWOT-analysen indikerer at Barmuda har gode muligheter for tiden som kommer, men samtidig har de en rekke utfordringer de må håndtere, både internt og eksternt. For å kunne gi et bedre bilde av lønnsomheten til bedriften, har vi sammenlignet Barmuda med en bedrift i samme bransje og av relativt lik størrelse, Søstrene Karlsen. I sammenligningen kommer det frem at Barmuda gjør det, stort sett, bedre enn Søstrene Karlsen. Nøkkeltallene knyttet til lønnsomhet er mer tilfredsstillende, med unntak av bruttofortjeneste. Avslutningsvis konkluderer vi med at den økonomiske utviklingen til Barmuda har vært god, og beveget seg i en positiv retning.
dc.description.abstractIn this term paper we have completed a financial analysis, with a focus on profitability, of Barmuda, a restaurant located at Solsiden, in the city centre of Trondheim. In the first part of the term paper we will provide an introduction of the company, present the issue to be addressed and give insight into the comparison we make later in the assignment. After that, we will present a more detailed description of Barmuda, focusing on its history and shareholders. Thereafter, relevant theory to the thesis will be explained. This will include the basis of what a financial statement analysis involves, relevant theory behind the key figures used and what a strategic analysis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) entails. The analysis of Barmuda is presented in part five of this document, which we have based on the time period 2015-2018. We have divided the analysis into two parts. Part one concentrated on the financial data from the company accounts and part two was a strategic analysis of both internal and external factors. Through the accounting analysis we have focused on the key figures related to profitability, solidity, financing and liquidity and look at the change during the given period. The analysis shows that the profitability, solidity and liquidity have had a positive development. However, the solidity and the liquidity cannot be looked upon as entirely satisfactory. This is mainly due to negative equity but, then again, this seems to be moving in a positive direction at the end of the period. The SWOT-analysis indicated that Barmuda have good opportunities for the future, but they have several challenges they have to deal with both internally and externally. In order to gain a broader perspective of the potential development in profitability, we have compared Barmuda to a company within the same industry, which is relatively similar in size, namely Søstrene Karlsen. In the comparison, it appears that Barmuda performs generally better than Søstrene Karlsen, with the exception of Gross Profit. We conclude that the economic development of Barmuda in the given time frame has been good and is moving in a positive direction.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleRegnskapsanalyse av Barmuda med fokus på lønnsomhet
dc.typeBachelor thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record