Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKyaw, Khine
dc.contributor.authorHultin, Tore Fjelde
dc.contributor.authorFlagstad, Martin Johansen
dc.contributor.authorHorgøien, Mathias Malvik
dc.contributor.authorSørensen, Jonas Holen
dc.date.accessioned2020-06-11T16:01:30Z
dc.date.available2020-06-11T16:01:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2657780
dc.description.abstractXXL har lenge vært et selskap preget av sterk vekst og solid inntjening. De siste par årene har selskapet opplevd motgang, både når det gjelder negative avsløringer rundt selskapet, dårlige værforhold og generell markedsuro. Siden selskapet ble børsnotert i 2000, er 2019 det første året selskapet har gått med underskudd. En svak kronekurs, en ekstraordinær nedskrivning og svekket tillit fra investorer har preget det foregående børsåret. Selskapet har lenge hatt en unik posisjon i markedet, men inntoget av netthandel har preget bransjen. Konkurrenter har vært nødt til å begjære seg konkurs som følge av en vanskelig periode. På grunn av dette har det også vært utfordrende å skulle estimere fremtidig vekst og kontantstrømmer, da det foreligger store usikkerheter. I denne oppgaven har vi kommet frem til en verdsettelse for XXL. Først så vi på selskapet, markedet samt en strategisk analyse for å kartlegge hvordan bedriften har posisjonert seg og danner et grunnlag for sammenligning brukt i den markedsbaserte verdsettelsen. Videre ser vi på regnskapet, risiko, lønnsomhet og en finansiell analyse av XXL. Disse tallene danner grunnlaget for verdiene vi bruker til å danne en konklusjon. I neste del av verdsettelsen finner vi en verdi for WACC på 8,27% som ga oss en aksjepris på 9,00 NOK ved hjelp av en nåverdi-analyse av fremtidige kontantstrømmer. I den markedsbaserte verdsettelsen fant vi en relativt mye høyere verdsettelse. Herfra foretok vi en sensitivitetsanalyse av XXL som viser hvor varierende aksjeprisen er ved en endring av WACC, salgsinntekter og betaen til selskapet. Til slutt kom vi frem til en konklusjon med en aksjepris for XXL på 9,- Nok. Vi anbefaler verken kjøp eller salg av aksjen, da det er store makroøkonomiske forhold i hyppig forandring grunnet Covid-19 utbruddet i 2020, som resulterer i et ekstremt volatilt marked.
dc.description.abstractXXL has long been a company characterized by strong growth and solid earnings. Over the past couple of years, the company has experienced adversity, both in terms of negative disclosures around the company, poor weather conditions and general market turmoil. Since the company was listed on the stock exchange, 2019 is the first year the company has gone into deficit. A weak krone exchange rate, an extraordinary write-down and weakened investor confidence have characterized the previous stock market year. The company has long held a unique position in the market, but the entry of e-commerce has characterized the industry. Competitors have had to file for bankruptcy as a result of this difficult period. Because of this, it has also been challenging to estimate future growth and cash flows. In this paper we have concluded with a valuation of XXL. First of all we looked at the company, the market and a strategic analysis to map how the company has positioned itself within the market. This information was necessary in the comparative valuation of the company. further we looked at the figures, risk, profitability and a financial analysis of XXL. The numbers found in this part of the paper, form the foundation used in further calculations and finally our conclusion. The second part of the paper gave us our WACC value of 8,27% which results in a stock price of 9,00 NOK from a present-value analysis of future cash flows. In the comparative valuation we discovered a larger valuation of the stock price. Following this we show an analysis regarding the sensitivity of the stock price by altering our values for WACC, sales and the beta of the company. In the end we concluded with a stock price for our valuation of 9,- NOK. With a recommendation of neither buy nor sell due to the volatile market following the Covid-19 outbreak of 2020.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.titleFundamental verdsettelse XXL ASA
dc.typeBachelor thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel